Wonen

Miljoenen voor opknappen landschap tussen Groningen en Ten Boer

Er komt een bedrag van 4,5 miljoen euro beschikbaar om het landschap rond Ten Boer in oude glorie en luister te herstellen. Dat gaat gebeuren met behoud van het historische karakter van het gebied. Daarbij worden contouren van oude wierden en borgen zichtbar gemaakt, boerenerven hersteld en de biodiversiteit weer vergroot.


Leestijd: 1 minuut

Het geld is afkomstig van het Nationaal Programma Groningen.  De impulsen moeten leiden tot verbetering van de kwaliteit van de woonomgeving, in een gebied waar inwoners te maken hebben met de ernstige gevolgen van gaswinning.

Gemeente Groningen en Landschapsbeheer Groningen hebben in dorpsgesprekken veel ideeën opgehaald, verrijkt met hun kennis van het landschap en het plan ‘Bloeiend Perspectief’ uitgewerkt. Dit plan loopt van 2024 tot en met 2030. Het Nationaal Programma Groningen (NPG) ondersteunt Bloeiend Perspectief en heeft de financiële aanvraag goedgekeurd.

Historie

Het landschap van Ten Boer is grootschalig en open. Het Damsterdiep en de Oude Stadsweg zijn belangrijke lijnen. Kenmerkend zijn het agrarisch grondgebruik, bomen en struwelen langs paden en wegen en het netwerk van sloten en bermen. Ook zien we groen erfgoed: beplantingen rondom begraafplaatsen, rondom borgen en boerenerven.

Door aanleg van wegen en toename van landbouw zijn bepaalde plekken in het landschap veranderd of zelfs verdwenen. Inwoners zijn minder tevreden over de leefomgeving en maken zich zorgen over de afname van biodiversiteit. Voor de gemeente Groningen reden om samen aan de slag te gaan. 

Uitvoering

Binnenkort starten allerlei projecten. Groene ontmoetingsplekken en vaar- en kanoroutes worden aangelegd en hersteld. Ook start de aanleg van bloeiende bermen, vergroening van wegen, het zichtbaar maken van contouren van oude wierden en borgen, het herstellen van boerenerven en het vergroten van de biodiversiteit op begraafplaatsen. Alle projecten dragen bij aan de verbetering van de kwaliteit van de woonomgeving in een gebied waar inwoners te maken hebben met de ernstige gevolgen van gaswinning.

Landschapsbeheer Groningen leidt het meerjarige programma Bloeiend Perspectief vanuit kennis op het gebied van cultuurhistorie, ecologie, landschapsontwerp en duurzaam beheer. Dit gebeurt vanuit een nauw samenwerkingsverband met inwoners, drie bedrijven in de groenvoorziening en de gemeente Groningen. Nationaal Programma Groningen maakt de uitvoering mogelijk.