Wonen

Nieuwe waterberging provincie Groningen voor het eerst ingezet

In verband met de enorme regenval van de afgelopen dagen heeft waterschap Noorderzijlvest een nieuwe waterberging voor het eerst ingezet. Het betreft waterberging De Dijken – Bakkerom in het zuidelijk Westerkwartier, dat pas eind 2021 gereed is gekomen.


Leestijd: 1 minuut

EU-project laat kansen zien voor landbouw op verzilte grond
EU-project laat kansen zien voor landbouw op verzilte grond

De afgelopen dagen is er veel wateroverlast in de gemeente Westerkwartier. Het waterschap heeft daarom besloten om de waterberging De Dijken – Bakkerom in te gaan zetten. Dat zorgt voor een lokale verlaging van de waterstand met ongeveer 10 centimeter.

Voor de totale boezem betekent de inzet van de berging een verlaging van ongeveer 4 centimeter. Dat gebeurt sinds maandagmiddag. Het water uit de omgeving kan dan in dit gebied stromen. Het blijft hier maximaal een paar dagen om dan afgevoerd te worden naar zee.

Het waterschap zal vanaf vandaag overtollig water op zee spuien. Noorderzijlvest verwacht dat het peil in de boezem na dinsdag langzaam daalt naar normale waarden.

Ook wateropvang in De Onlanden

In de kop van Drenthe is lokaal ook sprake van overtollig water. Dit water stroomt naar De Onlanden en wordt hier opgevangen. De Onlanden is al langer in gebruik als waterberging.