Wonen

Nieuwe bomen en struiken voor Zuidoost

Op bedrijventerrein Zuidoost, in het gebied langs de Antwerpenweg en Gideonweg, komen dit najaar 80 nieuwe bomen en 180 struiken. Het nieuwe groen vervangt 51 populieren die hier niet meer veilig kunnen blijven staan.


Leestijd: 1 minuut

Nieuwe bomen en struiken voor Zuidoost
Nieuwe bomen en struiken voor Zuidoost

De bomen, van ruim 50 jaar oud, laten regelmatig takken vallen. Op deze plek zou hierdoor letsel en schade kunnen ontstaan.

Een extern adviesbureau onderzocht de bomen en de andere beplanting in de omgeving van de kruising Antwerpenweg – Gideonweg. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat 51 populieren niet meer veilig op deze plek kunnen blijven staan. De gemeente volgt met deze maatregel het landelijk protocol populieren.

80 nieuwe bomen

In dit gebied op bedrijventerrein Zuidoost komen 80 nieuwe bomen: populieren, maar ook christusdoorns, linden, esdoorns en sparren. Acht van de bestaande populieren kunnen veilig blijven staan. Ze worden stevig geknot en bieden nestgelegenheid voor spechten, vleermuizen en insecten. Tussen de populieren staan elzen. Met deze elzen blijft de groene aanblik in deze omgeving zoveel mogelijk gewaarborgd.