Wonen

Nieuwe financieringsmogelijkheid voor maatschappelijke initiatieven en vastgoed in Groningen: ‘Roemte’

Ondernemende maatschappelijke initiatieven in Groningen die niet, of heel lastig, geld kunnen lenen bij een ‘’gewone bank” kunnen voortaan ook terecht bij de stichting ‘Roemte’.


Leestijd: 2 minuten

Fonds van 22 miljoen euro voor leegstaand erfgoed Groningen
Fonds van 22 miljoen euro voor leegstaand erfgoed Groningen

Initiatieven in de provincie Groningen die op zoek zijn naar een (monumentaal) gebouw of financiering voor een gebouw kunnen vanaf nu terecht bij Roemte. De nieuw opgerichte stichting helpt bij het uitwerken van huisvestingsplannen van maatschappelijk vastgoed en om initiatieven financieel gezond en toekomstbestendig te maken. Het bestuur van Nationaal Programma Groningen was al akkoord, deze week gaf ook provincie Groningen groen licht om de plannen uit te voeren. Voor dit Toukomstproject is 22,7 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Roemte richt zich op ondernemende maatschappelijke initiatieven die een positieve invloed hebben op de directe omgeving en de samenleving. Deze initiatieven zoeken bijvoorbeeld huisvesting in leegstaand erfgoed in de provincie; zoals oude scholen, fabrieken of dorpshuizen. Henk Boldewijn, directeur van Roemte: "Het is voor nieuwe initiatieven in de startfase vaak moeilijk om geld te lenen bij de bank. Wij gaan ze daarin ondersteunen. Wij kopen vastgoed, lenen geld uit en begeleiden bij de planvorming van nieuwe plekken." Roemte gaat niet alleen investeren, er moet ook geld terugvloeien zodat er steeds weer nieuwe initiatieven geholpen kunnen worden.

De eerste tien initiatieven

De afgelopen tijd is hard gewerkt aan het opzetten van stichting Roemte en zijn tien initiatieven alvast op weg geholpen. Een aantal van deze projecten is voortgekomen uit Toukomst, maar ook met projecten die daar niet aan verbonden zijn gaat Roemte aan de slag. Enkele voorbeelden zijn de Toukomstprojecten Zo willen Wij Wonen, gericht op nieuwe woonvormen voor ouderen en Kultuurhoezen, leegstaande markante gebouwen waar jong en oud terecht kunnen voor vrijetijdsbesteding, ontmoeting en levenslang leren. Een ander project is de coöperatieve herbestemming van boerderij het Oldeklooster in Kloosterburen (Foto boven, Wikipedia). Daarnaast zet Roemte zich in voor kunst- en cultuurprojecten als de Bierumer School in Bierum en Museumschip De Gouwzee in Hoogkerk.

Lege gebouwen

Veel van de ingediende ideeën voor Toukomst gingen over het vinden van een passende plek voor sociale en culturele activiteiten en een nieuw leven blazen in lege gebouwen. Daarom kwam het Toukomstpanel met het advies om Roemte op te richten, zodat meerdere (Toukomst)projecten hulp kunnen krijgen bij het vinden van een plek. De twintig Groningers in het Toukomstpanel hebben het bestuur van het nationaal programma geadviseerd over welke projecten het beste uitgevoerd kunnen worden en hoe ze de 100 miljoen euro voor Toukomst het beste over deze projecten konden verdelen.