Wonen

Nieuwe wijk Stadshavens: “Meer sociale huurwoningen nodig”

Groningen werkt hard aan de ontwikkeling van een nieuwe wijk bij het Eemskanaal. Na Meerstad wordt dat een opnieuw een grote wijk met veel kansen voor mensen die een woning zoeken. In de Groningse gemeenteraad is er nu een pleidooi van het PvdA -gemeenteraadslid Rico Tjepkema om er meer sociale huurwoningen te realiseren, zodat er een wijk ontstaat voor álle inkomensgroepen.


Leestijd: 2 minuten

De gemeenteraad besluit aankomende woensdag over het omgevingsplan voor de nieuwe wijk. Daarin is nu 15% sociale huur en 10% middenhuur vastgelegd. De PvdA komt nu met een voorstel om het aantal sociale huurwoningen te verhogen. Daarnaast moet ook ruimte komen voor meer betaalbare koopwoningen en middenhuurwoningen. “Te veel Groningers zijn nog op zoek naar een betaalbaar thuis. In deze wooncrisis moeten wij er als politiek voor durven kiezen geld vrij te maken om die betaalbare woningen te bouwen,” zegt PvdA-raadslid Rico Tjepkema.

Brandweerkazerne

Met Stadshavens krijgt Groningen er een nieuw stadsdeel bij tussen de Oosterparkwijk en het Eemskanaal. Ook het terrein van de brandweerkazerne, aan de overkant van het kanaal hoort bij de plannen. De gemeente streeft naar ongedeelde stadsdelen, waar inwoners met kleine en grote portemonnees elkaar tegenkomen. “Ongedeelde stadsdelen met ruimte voor iedereen versterken onze samenleving; sociale huurwoningen en andere betaalbare woningen zijn daarin onmisbaar. Met dit voorstel zetten we Groningers boven het geld,” aldus Tjepkema. De woningen moeten wat de partij betreft op de locatie van de huidige brandweerkazerne komen. De grond is daar van de gemeente; in de rest van stadshavens is die veelal van marktpartijen. Door de inzet van actief grondbeleid vraagt de PvdA het college meer aan de knoppen te gaan zitten om betaalbare woningen te bouwen in een tijd dat wonen voor velen steeds onbetaalbaarder wordt.

Ongedeelde stad

De ongedeelde stad wordt ook gemaakt door een goede aansluiting op de wijken eromheen. Voor de PvdA en de ChristenUnie is het belangrijk dat Stadshavens geen enclave wordt, maar goed verbonden wordt met de naastgelegen volkswijk de Oosterparkwijk. De partijen willen dan ook dat het stadsbestuur met een plan komt om ervoor te zorgen dat inwoners van de Oosterparkwijk en Stadshaven het gevoel hebben dat ze in hetzelfde stadsdeel wonen. Dit moet volgens de fracties vooral naar voren komen in plekken waar inwoners elkaar ontmoeten, zoals op school en in het buurthuis. Daarnaast moet het Damsterdiep geen harde scheiding tussen beide buurten worden. De PvdA en ChristenUnie komen hiervoor met een voorstel.