Wonen

Onderzoek naar Mountainbike skillspark met uitdagend parcours en haarspeldbochten in Meerstad

De gemeente Groningen, Bureau Meerstad en een groep mountainbikers hebben een intentieverklaring ondertekend voor het ontwikkelen van een mountainbike skillspark in Meerstad. Het mountainbike skillspark moet een uitdagend parcours worden met onder andere hoogteverschillen, haarspeldbochten en andere obstakels.


Leestijd: 1 minuut

Onderzoek naar Mountainbike skillspark met uitdagend parcours en haarspeldbochten in Meerstad
Onderzoek naar Mountainbike skillspark met uitdagend parcours en haarspeldbochten in Meerstad

Het park is onderdeel van de ontwikkeling van het gebied tussen Driebond en Meerstad. Dit wordt op termijn een nieuw woon-, werk en leefgebied. Vooruitlopend op de definitieve invulling biedt Bureau Meerstad passende, tijdelijke initiatieven de ruimte. Met het ondertekenen van de intentieovereenkomst begint een periode tot de zomer waarin de haalbaarheid van het mountainbike skillspark onderzocht zal worden.

Naar aanleiding van een aangenomen motie van de raad, is in 2016 gestart met het onderzoeken of er in de gemeente Groningen plaats is voor een mountainbikeroute. In samenwerking met de initiatiefnemers zijn hiervoor verschillende locaties onderzocht.

De intentieovereenkomst werd getekend door wethouder Inge Jongman, directeur Bureau Meerstad Jelle Dijkstra en de groep initiatiefnemers die sinds 2016, betrokken zijn. Na afloop van het ondertekenmoment werd een demonstratie gegeven door de mountainbikers.

Indien de onderzoeken de komende maanden uitwijzen dat het mountainbike skillspark haalbaar is, wordt ernaar gestreefd om het skillspark in de loop van 2021 te openen voor publiek.

https://www.youtube.com/watch?v=XA2azAeD1Qc