Wonen

Ook wijkvernieuwing voor Oosterparkwijk, Vinkhuizen, Paddepoel en Lewenborg

Naast de wijkvernieuwing van Selwerd, Beijum, Indische Buurt/De Hoogte en De Wijert, worden ook de wijken Vinkhuizen, Paddepoel, de Oosterparkwijk en Lewenborg vernieuwd. Dat schrijft het nieuwe college van B&W in het coalitieakkoord ‘Het begint in Groningen: voor wat echt van waarde is’.


Leestijd: 1 minuut

Ook wijkvernieuwing voor Oosterparkwijk, Vinkhuizen, Paddepoel en Lewenborg
Ook wijkvernieuwing voor Oosterparkwijk, Vinkhuizen, Paddepoel en Lewenborg

De gemeente stelt geld beschikbaar, op de korte termijn, voor het programma Noordelijke Wijken waarmee de wijkvernieuwing wordt verbreed naar Vinkhuizen, Paddepoel, de Oosterparkwijk en Lewenborg. Alle gemeentelijke beleidsprogramma’s, van de aanpak van armoede en schulden tot onderwijs en werk, van wonen tot energietransitie en van veiligheid tot het gezondheidsbeleid zullen in het bijzonder aandacht besteden aan de noordelijke wijken. De energietransitie is al volop gaande in de noordelijke wijken met de aanleg van warmtenetten en de verduurzaming van sociale huurwoningen. Het beheer van de openbare ruimte wordt in de noordelijke wijken naar een hoger niveau getild. Scholen worden daar met voorrang vernieuwd. Maatwerk is van cruciaal belang, want de ene wijk vraagt een andere aanpak dan de andere.

Foto: Gemeente Groningen