Wonen

Oude Groningse traditie: voederbieten-uitdeling voor St. Martinus

Veel kinderen in Groningen zijn er mee opgegroeid: het maken van lampions uit voederbieten voor St. Martinus of St. Maarten. Zaterdag 4 november zal deze oude Groningse traditie worden voortgezet. Dan organiseert het Sint Martinusberaad Groningen op de Vismarkt een gratis voederbieten-uitdeling.


Leestijd: 2 minuten

Zaterdagmiddag 4 november tussen twaalf en drie uur rijdt een boerenwagen boordevol voederbieten de Groninger binnenstad in. Draaiorgelman Joris ten Have rijdt met zijn Pronkjewail al spelende mee tot aan de kop van de Vismarkt.

Aan de oostkant van de Vismarkt zal Volksvermaken samen met Museum aan de A gratis voederbieten uitdelen. Volksvermaken en Museum aan de A laten ter plaatse zien hoe je van een voederbiet een Sint Martinuslampion kunt maken.

De uitdeling van de gratis voederbieten vindt in nauwe samenwerking met de Stichting Marktactiviteiten Groningen plaats. De bieten zullen in de week van 11 november ook bij verschillende basisscholen en de buitenschoolse opvang worden bezorgd.

Op woensdagmiddag 8 november helpen medewerkers van het Museum aan de A en Volksvermakers kinderen mee om van voederbieten lampionnen te maken. Voederbieten en versiermateriaal zijn voorhanden. Deelname is gratis.

Je hoeft je niet aan te melden. In een folder en op de website van Volksvermaken is een handleiding te vinden ‘Hoe maak je van een biet een lampion?’ (https://volksvermakengroningen.nl/sint-martinus).

Nog veel meer te doen.

Het uitdelen van de voederbieten vindt plaats in het kader van de Sint Martinusdagen in Groningen. De samenwerkende organisaties (Sint Martinusberaad Groningen) rond de Sint Martinusviering in de stad Groningen hebben dit jaar nieuwe elementen toegevoegd aan de jaarlijkse Sint Martinusdagen (4-11 november). Het centrale thema ‘Delen is het nieuwe hebben’ blijft onverkort van kracht. Daarmee wordt aandacht gevraagd voor arm Groningen. Zie ook: https://vriendenmartinikerk.nl/sint-martinusdagen.

Naast het uitdelen van gratis voederbieten voor lampionnen, een benefietmaaltijd en een maaltijd voor dak- en thuislozen, vindt de presentatie van de Gulden Martinusweg plaats, speelt de theatergroep ‘Sites of Memory’ delen uit hun theatervoorstelling Free to be Free over slavernij, is er in Museum aan de A een tentoonstelling over Sint Martinus, kunnen er dekens en jassen worden ingebracht en kan de jeugd een muzikaal verhaal over Sint Martinus in de Martinikerk bijwonen.

PROGRAMMA SINT MARTINUSDAGEN GRONINGEN 2023

Zaterdagmiddag 4 november, 12.00-15.00 uur – uitdelen voederbieten Vismarkt OZ

Zaterdag 4 november t.e.m. zondag 12 november, panelen foto-expositie rond Sint Martinus(gebruiken) in Museum aan de A Dinsdagavond 7 november, 18.30-20.30 uur – Benefietmaaltijd in schip Martinikerk

Woensdagmiddag 8 november, 14.00-16.00 uur – workshop voederbietenlampions binnenplaats Museum aan de A (en bezoek expositie)

Woensdagavond 8 november, 17.30-19.30 uur – maaltijd en klankervaring voor dak- en thuislozen in schip Martinikerk

Woensdagavond 8 november, 20.00-22.00 uur – Sint Martinus-Verhalencafé in het Museum aan de A in samenwerking met Groninger Archieven en Stad & Lande; bezoek expositie

Donderdagavond 9 november, 19.00-22.00 uur – “Spoor van Licht”, Martinikerk