Wonen

Overblijfselen ‘Atlantikwall ' in het Waddengebied bij Punt van Reide bewaard

Het Waddenfonds heeft de aanvraag voor een bijdrage aan de Fiemel Batterie op Punt van Reide toegekend. Dit betekent dat er een bedrag van  ruim negenhonderdduizend euro beschikbaar is om de verhalen tot leven te gaan brengen die al lange tijd slapende zijn op de Punt van Reide.


Leestijd: 1 minuut

Natuur, landschap en het erfgoed op de Punt van Reide en de rol die de aanleg en aanwezigheid van de Fiemel Batterie uit WOII daarbij spelen zijn de thema’s die hierin samenkomen. Het Groninger Landschap is verantwoordelijk voor het tot leven brengen van de verhalen. De aanvraag voor de bijdrage maakt onderdeel uit van het project Atlantikwall in het Waddengebied.

Atlantikwall

De Europese kustlijn van het zuidelijkste puntje van Portugal tot de Noordkaap in Noorwegen maakte ooit deel uit van de Atlantikwall in WOII. Langs deze kustlijn zijn veel overblijfselen te vinden van deze verdedigingswerken van de Duitse bezetter.

Het project ‘Atlantikwall in het Waddengebied’ richt zich op de Nederlandse Waddenkust en zet zich in om de laatste ooggetuigenissen vast te leggen. Zowel ‘oral history’ als fysieke overblijfselen te bewaren en gedeeltelijk open te stellen, waarmee deze bewogen geschiedenis beleefbaar blijft voor het nageslacht. Door de diverse locaties te bundelen in een project ontstaat er een samenhangend erfgoedprogramma in de Waddenregio.

De gezamenlijke initiatiefnemers van dit project zijn Het Groninger Landschap, It Fryske Gea, Steunpunt Monumentenzorg Fryslan, Luchtvaart- en Oorlogsmuseum Texel, Cultuurcompagnie Noord-Holland, De Nieuwe Afsluitdijk (Den Oever en Kornwerderzand) LKCA/CAL-XL en penvoerder Zeestad BV. Voor het gehele project is een Waddenfondsbijdrage van bijna 2,9 miljoen euro toegezegd. Voor het hele project is 4,4 miljoen nodig.

Het Waddenfonds is opgericht om een duurzame en kwalitatieve impuls te geven aan ecologie en economie van het Waddengebied.