Wonen

Overlast Noorderplantsoen: bewoners kunnen verhaal doen bij de gemeenteraad

De gemeenteraad van Groningen houdt vanavond, woensdag, een speciale inspreeksessie over de overlast in het Noorderplantsoen. Inwoners en bewonersorganisaties krijgen de gelegenheid hun verhaal te doen voor de raadsleden. Er hebben zich zes insprekers gemeld.


Leestijd: 1 minuut

Dat het Noorderplantsoen op de agenda van de raad staat, is het initiatief van een aantal politieke partijen: Partij voor het Noorden, SP, ChristenUnie en Stadspartij 100% voor Groningen. De partijen stellen dat het Noorderplantsoen “centraal staat in een groeiende ontevredenheid en onduidelijkheid onder omwonenden en gebruikers”. Bewoners rondom het Noorderplantsoen zouden overlast ervaren door geluidsboxen, alcoholgebruik, barbecues en luide bootcamps.

Alcoholverbod

Bewonersorganisaties uit wijken zoals Hortus, Ebbinge, Oranjebuurt, en Noorderplantsoen hebben aan de bel getrokken. Zij pleiten volgens de vier raadsfracties voor het uitbannen van geluidsboxen, strikte handhaving van het alcoholverbod, het verbieden van barbecues en het beperken van lawaaihinder door bootcamps. Om te voorkomen dat de overlast volgend jaar opnieuw optreedt, stellen de omwonenden ook voor om parkwachters aan te stellen.

Loslooproute honden

Daarnaast is er volgens de partijen onduidelijkheid ontstaan rondom de terugplaatsing van baskets op het Noorderplantsoen na het evenement Noorderzon en ondervindenomwonenden last van de loslopende honden bij de loslooproute in het plantsoen. “Kortom, er is veel overlast”, concluderen de fracties. Daarom willen deze partijen hierover met de andere politieke partijen in de gemeenteraad in gesprek.

Live te volgen

Maar voordat dat gebeurt, kunnen omwonenden en bewonersorganisaties hun verhaal doen over het Noorderplantsoen. Na de verschillende verhalen van de insprekers volgt er nog een gesprek tussen de insprekers en de raadsleden. Deze inspreeksessie is van 21.00-22.30 uur live te volgen vanaf de publieke tribune in de raadzaal van het stadhuis en ook live via de website van de gemeenteraad gemeenteraad.groningen.nl

De raad zelf debatteert een week later zelf in een zogeheten meningsvormende raadssessie over de overlast in en het gebruik van het Noorderplantsoen: woensdag 29 mei van 16.30 tot 17.30 uur.