Wonen

Overname Biotoop en Hortus in hoofdlijnen akkoord

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en gemeente Groningen zijn in hoofdlijnen akkoord over de verkoop van het terrein van De Biotoop en Hortus botanicus in Haren. Het terrein wordt n per 1 januari 2023 voor 3.6 miljoen euro verkocht. Eind 2022 neemt de gemeenteraad een definitief besluit.


Leestijd: 2 minuten

Overname Biotoop en Hortus in hoofdlijnen akkoord
Overname Biotoop en Hortus in hoofdlijnen akkoord

De huidige contracten voor De Biotoop en de Hortus botanicus worden in ieder geval verlengd tot eind 2023. Hoe het terrein vanaf 2024 georganiseerd en beheerd wordt, is nu nog niet duidelijk. Dit wordt later dit jaar onderzocht.

De toekomst van het terrein van De Biotoop en de Hortus botanicus is al langere tijd onderwerp van gesprek. Sinds april 2021 onderzoekt de gemeente samen met de RUG of het het eigenaarschap van het terrein kan overnemen. Hiervoor zijn onder meer onderzoeken gedaan en gesprekken gevoerd met de huidige gebruikers.

De Hortus botanicus en het biologisch centrum in Haren hebben, na het vertrek van de biologen naar Zernike Campus, voor het onderwijs en het onderzoek van de RUG geen betekenis meer.

"Als college zien wij de sociale, culturele en recreatieve waarde van de Hortus Botanicus en De Biotoop voor de inwoners van Haren. De Biotoop is een belangrijke broedplaats binnen de gemeente. Deze kwaliteiten willen we de komende jaren in stand houden", zegt wethouder Roeland van der Schaaf.

De gemeente wil de bestaande elementen op het terrein in de basis behouden, maar ziet wel mogelijkheden om de organisatie en het beheer te verbeteren. Op de langere termijn ontstaat wellicht ruimte voor nieuwe ontwikkelingen op een gedeelte van het terrein. Door zelf eigenaar te worden houdt de gemeente de regie in handen.

Voordat de gemeenteraad een definitief besluit kan nemen gaat de gemeente dit jaar verder onderzoek doen, onder andere naar de kwaliteit van de grond op het terrein en de aanwezigheid van asbest in het Biotoopgebouw. Ook gaat de gemeente vervolggesprekken voeren met Carex, Stichting Behoud Groene Hortus, Vereniging Vrienden van de Hortus ‘Henricus Munting’ en Stichting Het Groninger Landschap.

Verder wil de gemeente dit jaar in gesprek met gebruikers, bewoners, vrijwilligers, inwoners en andere betrokkenen over de voor- en nadelen van de huidige situatie en de mogelijkheden voor een stabiele toekomst van het terrein.