Wonen

Raadsfracties: “Worden ook in Groningen regels kamerverhuur misbruikt?

 
Amsterdam kwam onlangs in het nieuws omdat verhuurders van kamers een manier hadden bedacht om een puntensysteem voor de verhuur van kamers te omzeilen. Daardoor konden ze aanzienlijke hogere huren vragen. Zes fracties in de gemeenteraad van Groningen willen nu van het college van B en W weten of er ook hier sprake is van het omzeilen van het puntensysteem.


Leestijd: 2 minuten

Bijna helft van 3000 studentenkamers Lefier verduurzaamd
Bijna helft van 3000 studentenkamers Lefier verduurzaamd

Voor veel inwoners is het moeilijk om een passende woning te vinden in de gemeente Groningen. Ook studenten worden getroffen door de wooncrisis. In deze situatie zijn veel studenten geneigd om soms alle huurvoorwaarden te accepteren.

Uit onderzoek van NOS op 3 blijkt dat het puntensysteem massaal omzeild wordt door groepscontracten in plaats van individuele contracten te sluiten met huurders. De fracties van van PvdA, GroenLinks, SP, het CDA en Student en Stad en PvdD willen van het stadsbestuur informatie over de stand van zaken in de gemeente Groningen.

Puntensysteem

In het puntensysteem is vastgelegd hoeveel huur een verhuurder maximaal mag vragen voor een kamer op basis van kenmerken als oppervlakte en voorzieningen. Door groepscontracten in plaats van individuele contracten af te sluiten met bewoners wordt er slechts één bewoner ‘hoofdhuurder’ en vervalt het puntensysteem. In Amsterdam is een dergelijke constructie verboden, ook in Groningen mag het niet.

 “In Amsterdam wordt het verbod niet nageleefd en betalen studenten vaak te veel voor een kamer, soms wel het twee- of driedubbele. We willen nu van het stadsbestuur weten of dit verbod in Groningen wordt nageleefd. En of het college het met ons eens is dat dat wel zou moeten”, zo laat PvdA-raadslid Rico Tjepkema weten.

Nieuwe handhavingsmogelijkheden

De groepscontracten zijn bedoeld voor mensen die bewust gaan samenwonen. Maar niet voor studenten die toevallig een kamer huren in hetzelfde pand. Het is volgens het Steunpunt Huren dan ook niet mogelijk om te handhaven omdat vergunningen al verleend zijn.  

De zes partijen in de gemeenteraad willen daarom ook van het college weten of het bereid is samen met het Steunpunt Huren tot nieuwe handhavingsmogelijkheden te komen. “We vragen het college om in ieder geval de mogelijkheden van de Huisvestingswet en de wet goed verhuurderschap te benutten en te lobbyen bij het Rijk voor een definitieve aanpak van het probleem”, aldus Tjepkema.