Wonen

Regen, regen, regen: waterschap Hunze en Aa’s aan de bak tegen hoog water

Verrassend is het niet: het heeft veel geregend de afgelopen tijd. Daardoor is de bodem op veel plaatsen verzadigd, en zitten sloten en beken vol. Om wateroverlast tegen te gaan, is waterschap Hunze en Aa’s de komende tijd extra alert.


Leestijd: 1 minuut

Foto | Roelof Feringa
Foto | Roelof Feringa

Het water in de bodem kan de afgelopen tijd maar moeilijk zakken, meldt het waterschap. Doordat de grond is verzadigd met het vele water, stroomt het water direct door naar sloten en kanalen. Door deze snelle afstroming van de neerslag, kunnen waterstanden snel stijgen als er in korte tijd veel regen valt.

Waakzaam

Voor de komende week zijn de voorspellingen nog enigszins onzeker, maar Hunze en Aa’s verwacht enkele tientallen millimeters. Het waterschap is extra waakzaam en houdt de waterstanden in de gaten. “Ook zijn we alert op verstoringen in de waterafvoer, bijvoorbeeld door een verstopte duiker of een gemaal met een storing.”

Water naar de zee

Een van de maatregelen om overlast tegen te gaan, is het water afvoeren naar zee. In de afgelopen week is er zo’n 8 miljard liter water per etmaal naar zee afgevoerd via de spuisluizen in Delfzijl en Nieuwe Statenzijl. Het waterschap heeft Rijkswaterstaat gevraagd vanaf dinsdag de Kleine Zeesluis (sluis voor scheepvaart) extra in te zetten. Ook gemaal Rozema gaat vanaf woensdag alvast meedraaien om zoveel mogelijk water af te voeren.

Daarnaast kan Hunze en Aa’s extra maatregelen nemen, mochten de waterstanden verder stijgen. Denk aan de inzet van (nood)waterbergingspolders. Op dit moment verwacht het waterschap niet dat dit nodig is. De komende dagen zal meer duidelijk worden.