Wonen

Rehwinkel start nieuwe manier van wijkcommunicatie in Groninger wijk Paddepoel


Leestijd: 1 minuut

Betrokkenheid vergroten
In overleg met verschillende bewonersorganisaties, redacties van wijkkranten en wijkwebsites heeft de gemeente Groningen de website mijnwijk.groningen.nl ontwikkeld. Via deze nieuwe website kan de gemeente de wijkbewoners beter en transparanter op wijkniveau informeren. Even belangrijk is dat bewoners via deze website kunnen reageren op de plannen en ontwikkelingen van de gemeente. Op deze manier kunnen wijkbewoners eerder, gemakkelijker en beter worden betrokken bij ontwikkelingen in hun wijk.

Mening van wijkbewoners
De onderwerpen op de site zijn zeer divers. Van de ontwikkelingen rond de bouw van een nieuwe moskee tot de openingstijden van het zwembad, de wijzigingen in een bestemmingsplan tot een twitterende herder over zijn stadsschapen of de aanleg van nieuwe groenstroken en fietspaden. Het zijn altijd onderwerpen die de wijkbewoners kunnen raken. En waar de gemeente Groningen graag de mening van de wijkbewoners over hoort.

Eerst proefproject Paddepoel
De gemeente verwacht veel van het nieuwe communicatiemiddel op wijkniveau. Voordat het digitale wijkcommuniceren in de hele stad wordt ingevoerd, vindt eerst een proef plaats in de wijk Paddepoel. Op basis van deze ervaringen en na evaluatie van de opmerkingen doen vervolgens gefaseerd de overige veertig Groninger wijken mee.

Geen toegang tot Internet?
Als wijkbewoners geen toegang tot internet hebben, kunnen ze terecht bij het Steun en Informatiepunt in de wijk (STIP) in Bernlef aan de Antaresstraat 45. Men kan daar – met of zonder hulp – gebruik maken van een computer.

Burgerparticipatie
De gemeente Groningen wil graag haar inwoners vroegtijdig betrekken bij plannen en ontwikkelingen in de gemeente. Met de ervaringen van de proef in de wijk Paddepoel doet de gemeente haar voordeel om vervolgens ook de andere veertig wijken te voorzien van informatie via de eigen wijkpagina. Goede wijkinformatie is een belangrijke voorwaarde voor betere burgerparticipatie. Dit is een belangrijk speerpunt in het collegeprogramma van de gemeente Groningen 2010 – 2014.