Wonen

Scholen aan de Rummerinkhof in Haren krijgen nieuwbouw

BDG Architecten is gekozen als het architectenbureau dat een nieuw schoolgebouw aan de Rummerinkhof in Haren gaat ontwerpen. Het gebouw is bestemd voor ‘IKC Rummerinkhof’, met daarin de Brinkschool, samen met Stichting Kinderopvang Haren en Sport050. Bovenstaand een schetsontwerp dat de komende maanden nog verder uitgewerkt zal worden.


Leestijd: 1 minuut

Scholen aan de Rummerinkhof in Haren krijgen nieuwbouw
Scholen aan de Rummerinkhof in Haren krijgen nieuwbouw

Het definitieve ontwerp – inclusief het totale plan met de aanpassingen in de omgeving – zal naar verwachting begin volgend jaar ter goedkeuring aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Groningen investeert in schoolgebouwen

De gemeente Groningen investeert – via het integraal huisvestingsplan Onderwijs – de komende jaren miljoenen euro’s om de schoolgebouwen in de gemeente een stevige kwaliteitsimpuls te geven. Ook in Haren worden verschillende scholen aangepakt.

Carine Bloemhoff, wethouder onderwijs, is verheugd dat – ondanks corona – binnen de beoogde planning een belangrijke stap is gezet in de realisatie van nieuwbouw voor onderwijs in Haren. “Wat een prachtig ontwerp ligt er klaar; een genot voor leerlingen en medewerkers om hier straks van te mogen genieten”, aldus Bloemhoff.

Ontwerp

Het schetsontwerp van BDG Architecten omvat nieuwbouw voor de Brinkschool, Stichting Kinderopvang Haren en een gymzaal van Sport050. Een landschapsarchitect heeft de buitenruimte, inclusief de doorsteek tussen beide scholen, ontworpen. Opvallend element is het grote dakterras wat de buitenruimte aanzienlijk vergroot. Er is een herkenbare hoofdentree, maar daarnaast zijn er verschillende neveningangen, zodat kinderen per unit naar binnen kunnen en het gebouw flexibel te gebruiken is.

Omwonenden

In februari jl. hebben omwonenden informatie ontvangen over de nieuwbouwplannen van zowel het IKC Rummerinkhof, als de naastgelegen Peter Petersenschool. En ook over de voorgenomen plannen rondom herinrichting van het verkeer. Deze zijn in een digitale bijeenkomst besproken en worden de komende tijd verder uitgewerkt. Het ligt in de bedoeling om vlak na de zomervakantie een bijeenkomst te organiseren waarbij het totale plaatje rondom de nieuwbouw en de veranderingen in de woonomgeving gepresenteerd en besproken worden.