Wonen

Stadsdeel Noordwest krijgt flinke opknapbeurt


Leestijd: 1 minuut

Het stadsdeel Noordwest kampt op dit moment nog met tal van problemen. Zo is er sprake van vergrijzing, een toename van het eenpersoonshuishoudens en problemen met de groep allochtone jongeren. Bovendien is, met name in de oude wijken, de woningvoorraad eenzijdig. Ook is de bereikbaarheid onvoldoende, terwijl de verkeerdrukte verder zal toenemen. Eveneens op het gebied van de werkloosheid zijn er problemen: zowel het aantal bijstandsgerechtigden als het werkloosheidspercentage ligt boven het landelijk gemiddelde.Volgens de stadsdeelvisie moeten deze problemen over tien jaar tot het verleden behoren. Dan is Noordwest een levendig, schoon en veilig stadsdeel waar je niet alleen woont, maar ook werkt en recreëert. Zo zal de eenzijdige behuizing worden doorbroken door het creëren van buurten met een geheel eigen karakter. De leefbaarheid krijgt een duidelijke impuls door de aanleg van groene zones en goede zorg- en welzijnsvoorzieningen. Ook de werkloosheid wordt de komende tien jaar teruggedrongen. Bewoners kunnen van 1 september tot 1 november op de plannen uit het concept reageren. De definitieve stadsdeelvisie wordt eind dit jaar in de gemeenteraad behandeld.