Wonen

Start aanleg natuurvriendelijke oevers Noord-Willemskanaal

Waterschap Hunze en Aa’s start deze maand met de aanleg van natuurvriendelijke oevers op vier trajecten langs het Noord-Willemskanaal. Het doel is om de diversiteit aan waterplanten en waterdieren te vergroten.


Leestijd: 1 minuut

Start aanleg natuurvriendelijke oevers Noord-Willemskanaal
Start aanleg natuurvriendelijke oevers Noord-Willemskanaal

Op dit moment is het Noord-Willemskanaal volgens het waterschap weinig natuurvriendelijk ingericht. Het is een scheepvaartkanaal met oevers die bestaan uit damwanden en een bodem die ook langs de kant al diep is. Hierin kunnen waterplanten zich niet of amper ontwikkelen. Daardoor is er nu weinig ruimte voor vissen om te kunnen paaien en eieren af te zetten en voor jonge vissen om beschut te kunnen opgroeien.

Door ondiepere oevers aan te leggen, kan straks licht tot op de bodem doordringen, waardoor waterplanten zich ontwikkelen. Dit biedt vervolgens weer paai- en opgroeimogelijkheden voor vissen, maar het biedt ook leefgebied voor allerlei andere (kleine) dieren, zo zegt Hunze en Aa’s.

Vrijmaken oeverstroken

Op sommige plekken moeten bomen wijken voor de aanleg van deze oevers. Hiervoor in de plaats worden op een andere locatie nieuwe bomen geplant. “Het kappen van bomen gebeurt op zorgvuldige wijze, zodat zo snel mogelijk weer een mooie en ecologisch waardevolle randzone aan het bos ontstaat.”

Openingen in de damwand

Om uitwisseling van water, dieren en planten tussen de natuurvriendelijke oever en het kanaal mogelijk te maken, worden een aantal gaten gemaakt in de bestaande damwand. Vissen kunnen naar binnen zwemmen en landdieren die het kanaal willen overzwemmen (of in het kanaal zijn gevallen) kunnen weer veilig uit het kanaal klimmen. Om erosie achter deze gaten te voorkomen wordt de oever hier bekleed met stortsteen.

De werkzaamheden zijn vermoedelijk eind april afgerond.