Wonen

Stoken van houtvuren: Groningen intensiveert voorlichting


Leestijd: 1 minuut

Sinds de discussie in de gemeenteraad vraagt de gemeente Groningen met enige regelmaat via publicaties in de media aandacht voor de regels van het goed en veilig stoken. Daarnaast stuurt de gemeente de stoker waarover is geklaagd een brief met het verzoek om zich te houden aan de stookregels. Belangrijkste regel is: alleen schoon en droog hout stoken. Het is zelfs wettelijk verboden om snoeihout, geverfd of geïmpregneerd hout, spaanplaat, triplex, hardboard, plastic, drankverpakkingen en papier te verbranden. Andere regels zijn: niet stoken bij windstil of vochtig weer en kachels niet veelvuldig smoren.

Om brandgevaar te voorkomen moet er minimaal vijf meter afstand tussen vuurkorf en enig bouwwerk zijn. En de inhoud mag niet groter zijn dan 50 liter. De ligging van het rookafvoerkanaal van een houtkachel of haard, ten opzichte van de buurwoningen, is ook van invloed op overlast. Naast het opvolgen van de stookregels is het minstens zo belangrijk om gewoon rekening te houden met de buren.

Gemiddeld komen er jaarlijks 25 klachten bij de gemeente binnen. Dit voorjaar werden er relatief iets meer klachten over vuurkorven en terrashaarden gemeld. De gemeente adviseert de klagers om eerst zelf met de stokers te praten en stuurt indien nodig de stoker een brief.

Wat gaat er gebeuren?

De gemeente Groningen intensiveert de voorlichting over gezondheidsrisico’s van het stoken van houtvuren voor omwonenden en stokers en de (wettelijke) stookregels. Zo komen er vaker voorlichtingsteksten in de Groninger Gezinsbode, op wijkwebsites en in wijkkranten. Daarbij zal de gemeente speciaal aandacht besteden aan de voorlichting aan veelstokers, zoals bootbewoners.