Wonen

Toekomst Kardinge krijgt steeds meer vorm

De plannen voor de toekomst van Kardinge worden steeds concreter. Het sportcentrum, dat dit jaar 30 jaar bestaat, is verouderd en moet op de schop. En niet alleen het gebouw zelf, maar het hele gebied moet worden aangepakt. De gemeente werkt aan plannen voor een nieuw Kardinge waarin vitaliteit centraal staat. Dit jaar moeten de plannen concreet worden gemaakt.


Leestijd: 2 minuten

Toekomst Kardinge krijgt steeds meer vorm
Toekomst Kardinge krijgt steeds meer vorm

In de nieuwe plannen voor het gebied wil de gemeente Kardinge aantrekkelijker maken voor bezoekers, en de indeling omgooien. Het sportcomplex moet worden vernieuwd, de faciliteiten moeten meer gecentreerd worden en locaties moeten beter verbonden worden met de wijken en het centrum. 

Sportcentrum verbinden met Kardingerbult

De ijsbaan en het zwembad slurpen energie. Daarom wil de gemeente een nieuw, duurzaam gebouw neerzetten en wel op de plek van de huidige parkeerplaats. Zo moet het beter in verbinding komen te staan met de andere faciliteiten, en de iconische uitstraling en natuurwaarde van de bult versterken. Waar de parkeerplekken komen is nog niet duidelijk in het nieuwe plan. Er wordt gekeken naar andere mogelijkheden, zodat er meer ruimte overblijft voor groen.

Recreatie, horeca en onderwijs

Naast de sportvoorzieningen wil de gemeente ook ruimte bieden voor nieuw recreatief aanbod en genoeg horeca-aanbod. Op die manier hoopt de gemeente een verblijfsklimaat te creëren. Verder heeft het Alfa-college de ambitie om de opleidingen Zorg, Welzijn & Dienstverlening te verplaatsen naar Kardinge, en ook de Topsport Talentschool Groningen wil graag haar activiteiten uitbreiden naar het gebied. Daarnaast wil de gemeente in de plannen ook rekening houden met kantoren, en ruimte bieden aan nieuwe bedrijven. 

Meedenken

De gemeente wil ook inwoners bij de plannen betrekken. Gisteravond, dinsdag 31 januari, was er al een inloopbijeenkomst voor geïnteresseerden en mensen met ideeën, en ook volgende week dinsdag, op 7 februari, is er een inloopbijeenkomst over de plannen. Geïnteresseerden zijn welkom van 17.30 tot 21.00 uur op de Hangout van Sportcentrum Kardinge. 

Het streven is om in 2028 een campus met nieuw sportcentrum en onderwijs- en parkeervoorzieningen te hebben staan. Na de inloopbijeenkomsten wil de gemeente begin 2023 de gemeenteraad en het college van B en W meenemen in de ontwikkelingen. In het voorjaar moet er gestart worden met de uitwerking van een stedenbouwkundig plan voor Kardinge. Het doel is om de volledige gebiedsvisie en het stedenbouwkundig plan eind 2023 voor te leggen aan het college en de raad.

Afbeeldingen: Vitaliteitscampus Kardinge / De Unie Architecten