Wonen

Unieke samenwerking leidt tot nieuwbouw in Grijpskerk

In eendrachtige samenwerking wordt momenteel in Grijpskerk een project gerealiseerd dat in zijn opzet uniek is. Een schoolgebouw en 16 huurwoningen zijn gesloopt om plaats te maken voor 10 moderne huurwoningen en 12 koopwoningen.


Leestijd: 2 minuten

Dit project is het resultaat van de samenwerking van woningcorporatie Wold & Waard met de gemeente Zuidhorn en Bouwfonds Langewold uit Zuidhorn. Een samenwerking tussen corporaties en marktpartijen die uniek is, want het komt praktisch nooit in Nederland voor dat dergelijke partijen gezamenlijk een project ontwikkelen.Aan de Professor Wiersmalaan/Burmanniastraat/Mr de Muincklaan was een herstructurering nodig van het gebied. Er stonden een in onbruik geraakte school en 16 ouder huurwoningen. Er werd daarbij goed nagedacht over de toekomst van het gebied. Dit resulteerde tot een gehele aanpak van deze streek, met de sloop van de school en de woningen. Architectenbureau Cruiming & Offringa uit Zuidhorn ontwierp hiervoor in de plaats 10 woningen voor Wold & Waard, deze gaan als ze gereed zijn in de verhuur en 12 koopwoningen welke door Bouwfonds Langewold op de markt gebracht zullen worden. Het project is van start gegaan en de eerste contouren zijn zichtbaar.Wat het project zijn speciale status verleend is de combinatie van deelnemers aan het project. Slechts zeer zelden en misschien is dit project in Grijpskerk wel de eerste keer dat het gebeurt zie je een projectontwikkelaar met een overheid en een woningcorporatie samen een dergelijke herstructurering van de grond tillen. “Ik ben zeer content met deze samenwerking en verwacht er veel van”, vertelt Doede Cruiming van Bouwfonds Langewold. “Ook met het oog op toekomstige projecten.”Ook de gemeente Zuidhorn is zeer te spreken over deze samenwerking. “Het is goed bevallen”, aldus de heer Van Dijk, woordvoerder van de gemeente in deze. “Wij kwamen in bezit van de school en dat was geen florissante situatie. In overleg met Wold & Waard hebben wij onze plannen voor het gebied kenbaar gemaakt. Wold & Waard ging hier in mee en via het architectenbureau Cruiming & Offringa is als marktpartij ook Bouwfonds Langewold hierbij betrokken geraakt. Hiervoor in de plaats komen nu goede huurwoningen en goede koopwoningen.” Zuidhorn is de samenwerking zo goed bevallen en is zo te spreken over de resultaten dat een dergelijke samenwerking in de toekomst zeker weer mogelijk is.