Wonen

Unieke Stichting Monument en Materiaal zoekt naar Groningens bouwhistorie

In Groningen is een unieke stichting Monument en materiaal die onderzoek doet naar de Bouwhistorie van Groningen.


Leestijd: 1 minuut

Er bestaat een Stichting in de stad Groningen die zich van 96,5 meter boven het maaiveld tot ruim 3 meter eronder bezig houdt met cultuurhistorisch erfgoed.Deze Stichting heet Monument & Materiaal en bestaat uit drie afdelingen. De mensen van de afdeling Bouwhistorie onderzoeken oude panden op hun historische waarden. Aan de hand van metselwerk, balklagen en andere bouwsporen kan de ontstaansgeschiedenis van een bouwwerk afgelezen worden en in het raam van zijn tijd geplaatst worden. Over oude panden gesproken, de Stichting heeft een afdeling Oude Bouwmaterialen die enige tijd geleden al het glas kon heffen op haar 15 jarige bestaan. Deze oudste afdeling van de Stichting verzamelt oude bouwmaterialen om deze ter beschikking te stellen aan eigenaren van een oud pand. Op deze manier kunnen mensen hun woning in stijl onderhouden en verdwijnt het historisch waardevolle materiaal niet op de stort. Over stort gesproken, De Stichting heeft een afdeling Archeologie die onlangs opgravingen verrichte in de voormalige gracht van het kasteel van Alva. Deze gracht is tussen 1577 en 1590 op laste van de gemeente volgestort met huisvuil. De vondsten die bij deze opgraving tevoorschijn kwamen openden een venster naar het leven in de stad Groningen rond die tijd. Deze Stichting, die uniek is in Nederland, brengt deze maand een verjaardagskalender uit rond het thema glas. Elke afdeling heeft hiervoor twee foto’s ingebracht. Het gaat om archeologische vondsten van glas, karakteristieke gebouwen en voorwerpen van glas en glas in lood ramen. Bij elke foto wordt uitgelegd wat het gefotografeerde is, hoe oud het is en, indien van toepassing, waar het vandaan komt. Liefhebbers van historie en in het bijzonder die van Groningen kunnen de kalender kopen bij de betere boekhandel. Voor meer informatie:Stichting Monument & MateriaalWesterbinnensingel 489718 BV GRONINGENtel: 050-3146246e-mail: monument@planet.nl