Wonen

Veel ideeën opgehaald tijdens de Week van het Afval

De afgelopen week stond in het teken van afval tijdens de Week van het Afval. Online en offline vroeg de gemeente inwoners naar tips om afval te voorkomen en beter te scheiden. Een afvalbar trok hiervoor de wijken en dorpen van de gemeente Groningen in. De opbrengst is groot.


Leestijd: 1 minuut

Veel ideeën opgehaald tijdens de Week van het Afval
Veel ideeën opgehaald tijdens de Week van het Afval

De week begon in Forum Groningen met een circulaire performance. Later in de week was er een afvalchallenge, een rondtrekkende afvalbar, online vragenlijst en gedicht van Stadsdichter Myron Hamming. De Week van het Afval eindigde afgelopen vrijdag tijdens Let’s Gro met de Tijd voor Trash Talkshow in Het Forum. Experts bespraken in de talkshow de eerste resultaten en blikten vooruit. Opvallende conclusies: bewoners denken het goed te doen, maar er is nog veel winst te halen. Er is veel vraag om plastic apart in te zamelen, maar dat gebeurt in Groningen via nascheiding wat effectiever en goedkoper is. En er was aandacht voor misverstanden: wat moet waarin? Vooruitlopend hierop was de gemeente al begonnen met meer communicatie bijvoorbeeld via de app Afvalwijzer Groningen.

Motie afvalbeleid

De Week van het Afval kwam voort uit een motie van de gemeenteraad. In de motie vraagt de raad in gesprek te gaan met bewoners over het afvalbeleid. In de komende weken wordt de grote hoeveelheid informatie verwerkt. Rond de jaarwisseling wordt dat opgeleverd aan de gemeenteraad. De uitkomsten ervan zullen worden benut bij de ontwikkeling van een afvalbeleid met als uiteindelijke doel: een afvalvrije gemeente Groningen in 2030.

Afvalvrij in 2030

De gemeente Groningen heeft de ambitie om in 2030 een afvalvrije en circulaire gemeente te zijn. De gemeente wil dat al het afval dat vrijkomt, op de meest hoogwaardige wijze weer wordt hergebruikt als grondstof voor nieuwe producten. Glas, papier, textiel en in sommige wijken gft worden al aan de bron gescheiden en gebruikt voor nieuwe grondstoffen. Recente ontwikkelingen rondom grondstofschaarste (o.a. staal, hout, glas en papierpulp) onderstrepen nog eens extra de noodzaak hiervan.