Wonen

VVD kritisch over reusachtig spandoek Makelaardij Meeùs


Leestijd: 1 minuut

‘Sinds enige tijd is de stad, afhankelijk van de persoonlijke voorkeur, opgesierd dan wel opgezadeld met een nieuwe reclame-uiting. De graansilo aan de Griffstraat, vestigingsplaats van Adfo Movere en restaurant De Oude Graansilo, heeft sinds de zomer een enorm reclamedoek van Meeùs aan de muur hangen. Wij zijn inmiddels door diverse mensen benaderd over dit doek, zowel in positieve als in negatieve zin. Voor ons roept dit spandoek de volgende vragen op:’1. Is de constructie waaraan het doek hangt vergunningplichtig, en zo ja is er een vergunning verleend?2. Indien er wel vergunningplicht is, maar (nog) geen vergunning is verleend, hoe is dan te verklaren dat tijdens Blue Moon door de gemeente die constructie gebruikt is om een doek op te hangen?3. Indien vergunning voor de constructie is verleend, of indien er geen vergunning vereist is, is dan vergunning verleend voor de reclame die er nu aan bevestigd is? Zo niet, hoe is dan te verklaren dat dit doek er inmiddels weken hangt?4. Indien er inderdaad vergunning voor de reclame is verleend hoe valt dat dan te rijmen met het strakke regime dat voor reclameuitingen in de rest van de stad geldt. Of met andere woorden: is dit doek het signaal voor andere bedrijven en instellingen dat de regels versoepeld zijn?