Wonen

Wijk De Wijert in Groningen: 285 nieuwe sociale huurwoningen; straten opnieuw ingericht

Met het slopen van 222 en het bouwen van 285 nieuwe sociale huurwoningen wil het college van B&W van Groningen de wijkvernieuwing van De Wijert een flinke impuls geven. Dat gebeurt met behoud van de cultuurhistorische waarden van de naoorlogse wijk.


Leestijd: 1 minuut

Wijk De Wijert in Groningen: 285 nieuwe sociale huurwoningen; straten opnieuw ingericht
Wijk De Wijert in Groningen: 285 nieuwe sociale huurwoningen; straten opnieuw ingericht

Naast het toevoegen van 63 extra sociale huurwoningen worden de straten opnieuw ingericht en krijgen de binnentuinen de functie van ontmoetingsplek. Het gaat om het zuidoostelijke deel van De Wijert-Noord, het gebied tussen de Vondellaan, P.C. Hooftlaan, Spieghelstraat en Brederostraat.

Het herstructureringsplan is samen met buurtcorporatie De Huismeesters gemaakt; die streeft naar woningen die klaar zijn voor de toekomst en levenskrachtige wijken en buurten.

Wijkvernieuwing

Wethouder Rik van Niejenhuis: ‘Sinds een aantal jaren werken gemeente, bewoners, corporaties en andere partners samen aan de wijkvernieuwing onder de noemer Wijkdeal De Wijert. De herstructurering die de gemeente met De Huismeesters oppakt is daar een volgende stap in.’ In het totale plangebied staan 374 woningen, waarvan 152 woningen al zijn gerenoveerd en deels verkocht. De overige 222 woningen worden gefaseerd gesloopt, daardoor kunnen bewoners terugkeren in hun eigen buurt. Er komen 285 sociale huurwoningen voor terug. Om die 63 extra sociale huurwoningen te realiseren krijgt de nieuwbouw er een woonlaag bij. De historisch waardevolle stempelstructuur van wederopbouwwijk De Wijert blijft behouden.

Groene binnenterreinen

De binnenterreinen tussen de woonblokken krijgen een groen karakter. Het worden plekken voor direct omwonenden om te ontmoeten, te spelen en te verblijven. Van Niejenhuis: ‘Dit zorgt voor meer verbondenheid en sociale veiligheid’. De garageboxen die er nu nog staan worden gesloopt en dat zorgt voor een open entree van de binnenterreinen zodat je er doorheen kunt wandelen. Om de sloop- en bouwwerkzaamheden mogelijk te maken moeten op de binnenterreinen 3 bomen worden gekapt en 6 verplaatst. De 3 te kappen bomen worden vervangen door 7 nieuwe bomen.