Wonen

Wijkvernieuwing in wijk Selwerd

Woningcorporatie De Huismeesters en de gemeente Groningen hebben samengewerkt aan een plan voor wijkvernieuwing waardoor mensen goed en prettig kunnen wonen in de wijk Selwerd. De Huismeesters heeft portiek-etagewoningen verbeterd en sloopt de komende jaren 146 woningen en bouwt 293 woningen terug.


Leestijd: 2 minuten

Samen Sunny Selwerd

De woningcorporatie en de gemeente streven naar een gemengde wijk waar bewoners goed en betaalbaar kunnen wonen. Een wijk met koopwoningen, sociale huurwoningen of woningen in de vrije sector. Wethouder Roeland van der Schaaf: ‘in Selwerd werken wij aan een wijk waar iedereen tot zijn recht komt en op een gelijkwaardige manier kan deelnemen aan de samenleving. Ik gun iedereen een plek waar je thuis bent, waar ruimte is om in de buurt te wandelen, te genieten van een groene leefomgeving met voorzieningen in een veilige wijk. Een Sunny Selwerd met trotse bewoners!’

Directeur-bestuurder Sije Holwerda van de Huismeesters: ’Ons plan is zo opgezet dat er veel ruimte voor groen en ontmoetingsplaatsen wordt gecreëerd. Hierdoor ontstaat een wijk met een gezonde leefomgeving. De nieuwe woningen worden duurzaam gebouwd. We voegen diversiteit in aanbod toe waardoor meer mogelijkheden ontstaan voor doorstroming in de wijk. Bewoners kunnen blijven wonen in de wijk omdat er ook woningen met een lift worden toegevoegd. De vervangende nieuwbouw biedt ook de kans om wat te doen aan het tekort aan woningen in de stad.’ 

Woningen worden gefaseerd gesloopt en vervangen door nieuwbouw

De Huismeesters heeft in 2018 besloten 95 eengezinswoningen in Selwerd te slopen en te vervangen door duurzame nieuwbouw. In 2021 is ook het besluit genomen om de portiek-etagewoningen aan de Lijsterbeslaan en Iepenlaan te slopen. Nieuwbouw vindt plaats in de periode 2022 tot en met 2025. Door de gefaseerde aanpak kunnen bewoners in de buurt blijven wonen of terugkeren.

Buurtvernieuwing onderdeel van de hele wijkvernieuwing ‘Sunny Selwerd’

De buurtvernieuwing is onderdeel van de hele wijkverbetering ‘Sunny Selwerd’. Met als doel het verbeteren van de gezondheid en het welbevinden van de bewoners. Het gaat dus niet alleen over sloop, nieuwbouw en de herinrichting van straten. Het gaat ook over werk en inkomen, prettig wonen, veiligheid, sociale contacten en meedoen. Sunny Selwerd is een samenwerking tussen alle woningcorporaties, de gemeente Groningen en bewoners uit de wijk.