Wonen

Woningtekort Groningen stijgt naar 10.000 woningen in 2025

In de regio Groningen zal tot 2025 stijgen naar circa 10.000 woningen. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van Capital Value, specialist op de woningbeleggingsmarkt, in samenwerking met ABF Research. Zondere een versnelling van de plannen blijft het tekort de komende jaren op een hoog niveau, waardoor de druk op de woningmarkt niet minder wordt.


Leestijd: 2 minuten

Woningtekort Groningen stijgt naar 10.000 woningen in 2025
Woningtekort Groningen stijgt naar 10.000 woningen in 2025

Het woningtekort in Groningen wordt op dit moment al geraamd op ongeveer 7.400 woningen, in 2025 stijgt dit aantal dus naar 10.000 woningen. Met name Groningse ouderen en jongeren komen door het tekort in de knel. Er is de afgelopen jaren onvoldoende gebouwd om de groeiende groep ouderen te kunnen voorzien. Naar verwachting zullen er de komende vijf jaar zo’n 5.2000 oudere huishoudens vanaf 75 jaar bij komen, een toename van 22 procent. Een aanzienlijk deel van deze ouderen heeft volgens Capital Value behoefte aan een aangepaste woning vanwege mobiliteitsbeperkingen.

Daarnaast kent de regio Groningen een groot aantal jonge huishoudens tot 29 jaar, te weten 52.500 huishoudens. Deze groep kan nu al moeilijk een geschikte woning kan vinden. In 2022 woont circa 18.900 van de jonge huishoudens in de regio Groningen in een bewoonde andere ruimte (BAR), zoals een studentenhuis, kamerverhuurpand of in een

gebouw zonder woonbestemming. Door het tekort aan beschikbare middeldure huurwoningen en lange wachtlijsten voor een sociale huurwoning is het voor deze doelgroep bijzonder lastig om door te stromen naar de reguliere huurmarkt, schetst Capital Value.

Voor de groeiende groep ouderen is met name behoefte aan meer woningen in de geliberaliseerde huursector, stelt Capital Value. Indien deze huurwoningen voor ouderen worden gebouwd zal er meer doorstroming plaatsvinden en krijgen starters en gezinnen een kans om de vrijkomende koopwoningen over te nemen.

In 2021 is circa 125 miljoen euro belegd in huurwoningen in de provincie Groningen en is de bouw gestart van meer betaalbare huurwoningen in de regio, zoals het project Crossroads in het noordwesten van de stad, waar 290 huurappartementen en 19 kadewoningen worden gerealiseerd. Op de lange termijn wordt gewerkt aan de realisatie van gebiedsontwikkelingen Suikerunieterrein en Eemskanaalzone, beiden onderdeel van de veertien NOVI-verstedelijkingsgebieden.

Een hogere bouwproductie leidt volgens Capital Value niet alleen tot het terugdringen van het oplopende woningtekort, maar draagt ook bij aan het terugdringen van de enorme stijgingen van huur- en koopprijzen in de regio Groningen. Waar nodig zal de rijksoverheid moeten blijven bijspringen om extra capaciteit mogelijk te maken en de aanleg van infrastructuur te versnellen.