Wonen

Zelfgebouwde replica VOC-schip Heemskerck naar stadsstrand Euroborg

Wethouder Jannie Visscher heeft zaterdagmorgen namens de gemeente Groningen het schip De Heemskerck officieel overgedragen aan stichting Petit Mbao. De overdracht had plaats in de Zweedse haven aan de Bornholmstraat, tussen de Kopenhagenstraat en de Stockholmstraat. De Heemskerck ligt vooraan aan de linkerkant van de Zweedse haven.


Leestijd: 1 minuut

Met gedrevenheid en inspiratie heeft Stadjer Kars Thaden in de Noorderhaven gewerkt aan een replica van het VOC-schip De Heemskerck. Het levenswerk van de vorig jaar onverwacht overleden Stadjer krijgt op twee plaatsen in de stad een bestemming. Vrijwilligers van de stichting Petit Mbao toveren straks op het stadsstrand Euroborg de bovenbouw van het schip om tot een imposant historisch decorstuk. Aan de Wilhelminakade wordt een plaatsje ingeruimd voor de derde mast van De Heemskerck. De mast markeert in de stad het water van het Reitdiep. Op een gedenkplaat wordt de herkomst van de mast toegelicht.

Kort na het overlijden vorig jaar van Kars Thaden nam wethouder Jannie Visscher een petitie in ontvangst. Daarin vroegen de vrienden en de sympathisanten van de bouwer van De Heemskerck het gemeentebestuur om een bestemming van het schip die aansluit bij de bedoelingen en de leefwijze van Kars Thaden. Voor het symbolische bedrag van € 1, = neemt stichting Petit Mbao nu het schip De Heemskerck over van de gemeente. Stichting Petit Mbao is een erkend werk-leerbedrijf dat mensen met en zonder een beperking een plek biedt om zich te ontwikkelen. Zo werkt de stichting momenteel met vrijwilligers, stagiairs en mensen afkomstig uit een re-integratietraject aan de ombouw van de coaster ‘MV Our World’ tot een zeewaardig pleziervaartuig.