Bereikbaarheid & Verkeer

Route Wehe-den-Hoorn – Leens – Ulrum aangepakt; landbouwverkeer moet veiliger door dorpen

Voor de aanpak van de route Wehe-den-Hoorn – Leens – Ulrum gaan de provincie Groningen en gemeente Het Hogeland aan de slag met de route door de bebouwde kom van deze dorpen. Omdat landbouwverkeer al enkele jaren niet meer is toegestaan op dit deel van de N361, rijdt er meer landbouwverkeer door deze dorpen. Dit is de aanleiding om de verkeersveiligheid in de dorpen te verbeteren. Hierdoor is het nodig om de doorgaande routes anders in te richten.


Leestijd: 1 minuut

Wethouder Eltjo Dijkhuis en gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk geven beide aan dat zij erg blij zijn dat – na een uitvoerige voorbereiding – de aanpak van start kan. Met als resultaat een zo veilig mogelijke situatie voor alle gebruikers van de wegen in de dorpen.

Een onderdeel van het verkeersveiliger maken van de provinciale weg (N361) is het weren van landbouwverkeer op dit deel van de weg. Door snelheidsverschillen tussen landbouwverkeer en het overige verkeer kunnen er verkeersonveilige situaties ontstaan, bijvoorbeeld door inhaalgedrag. Daarnaast worden de wegen door de dorpen aangepast, zodat het ook straks veilig is voor alle weggebruikers als hier het landbouwverkeer doorheen rijdt.

Onderzoek

Uit onderzoek in 2015 is gebleken dat landbouwers weinig gebruik maken van de N361 tussen Wehe-den-Hoorn – Leens – Ulrum. Door het sporadisch gebruik verwachten de overige weggebruikers hier geen landbouwverkeer. Daarom is het veiliger om landbouwverkeer niet toe te staan op de weg, maar door de dorpen te laten rijden.

Gezamenlijke oplossingen

Door werkgroepen in de dorpen zijn de afgelopen jaren plannen uitgewerkt om de doorgaande routes te verbeteren. Hierin waren de bewoners, belangenorganisaties en bedrijven, gemeente, politie en provincie vertegenwoordigd. De inwoners en stakeholders zijn dus nauw betrokken bij het planproces en in het algemeen kan gesteld worden dat er een breed draagvlak is voor de plannen. Provincie en gemeente financieren gezamenlijk de werkzaamheden in Wehe-den-Hoorn – Leens – Ulrum.

Planning

In het laatste kwartaal van 2020 is bekend welke aannemer de werkzaamheden gaat uitvoeren. Naar verwachting starten de werkzaamheden in de eerste helft van 2021 Het traject Wehe-den -Hoorn – Leens – Ulrum is onderdeel van de werkzaamheden aan de provinciale weg N361 tussen Mensingeweer-Lauwersoog binnen het project N361 Veilig.

Foto boven: Ulrum.