Bereikbaarheid & Verkeer

Bedrijven in Groningen en Assen dringen spitskilometers terug met 17 %; minder kans op files

Grote bedrijven en instellingen in Groningen en Assen zijn er in geslaagd het autogebruik van hun medewerkers terug te dringen. Met name het spitsverkeer is daardoor aanzienlijk gedaald, waardoor de kans op files is afgenomen. In totaal is het aantal spitskilometers van deze bedrijven met zeventien procent teruggebracht. Dat is te danken aan een combinatie van maatregelen onder de noemer “Beter Bereikbaar”, waarin de bedrijven hun medewerkers tal van alternatieven voor de auto hebben aangeboden, zoals openbaar vervoer, fiets of thuis werken.


Leestijd: 2 minuten

Opnieuw lange file op A7 richting stad: “werk thuis als dat kan”
Opnieuw lange file op A7 richting stad: “werk thuis als dat kan”

In de regio Groningen Assen deden grote bedrijven als GasTerra, DUO, UMCG en Wilhelmina Ziekenhuis mee aan dit project Beter Benutten. In totaal ging het om veertig bedrijven mee in totaal meer dan 40.000 werknemers.

Ze werden gestimuleerd de auto te laten staan in de spitsperiode. Die medewerkers komen nu met de trein, op de fiets, per e-bike of werken soms thuis. Zoals gezegd heeft dit 17% minder spitskilometers tot gevolg gehad.

Dat meldt gedeputeerde Henk Brink (VVD) van verkeer en vervoer in de provincie Drenthe. Hij is binnen de regio Groningen – Assen intensief betrokken bij allerlei maatregelen om Groningen en Assen bereikbaar te houden. ‘We zien een tendens dat de steden steeds belangrijker worden als broedplaats van onderwijs, werkgelegenheid en voorzieningen. Dubbel zo belangrijk dus dat de bereikbaarheid gegarandeerd blijft’, stelt hij vast.

Het verbeteren van de bereikbaarheid zou natuurlijk gerealiseerd kunnen worden door meer asfalt, maar er zijn ook alternatieve methoden. Minister Melanie Schultz van Haegen startte daartoe twee jaar geleden het initiatief “Beter Benutten”, om in plaats van steeds maar nieuwe wegen aan te leggen, het bestaande wegennet beter te benutten en in te zetten op andere, meer innovatieve oplossingen.

Onder verantwoordelijkheid van gedeputeerde Henk Brink is daar ook in de regio Groningen-Assen intensief aan gewerkt, sinds 2012. En met veel succes, vertelt gedeputeerde Brink trots.

‘Ik ben niet tegen asfalt! Maar het is wel hartstikke duur. Bovendien is het goed om mensen te wijzen op andere vervoersmogelijkheden zoals de bus of de fiets. Voorwaarde is natuurlijk wel dat die alternatieven concurrerend zijn. Dus even duur of even snel. Maar ook initiatieven als ‘Het nieuwe Werken’, appjes met online reisinformatie of een financiële bijdrage voor de e-bike kunnen een belangrijke bijdrage leveren. Daarom vind ik het hartstikke goed dat het automatisme verdwijnt dat er telkens nieuw asfalt wordt gelegd wanneer wegen vol raken’, zegt gedeputeerde Brink.

Maatregelen

Maar in deze regio worden nog meer (zogenoemde) Beter Benutten-projecten uitgevoerd. ‘Een voorbeeld hiervan is Beter Benutten Fiets. In dit project verbeteren we de fietsenstallingen bij bushaltes en op P+R-terreinen. Je kunt denken aan goede fietsenrekken, fietsenkluizen en OV-fietsen. En dan niet alleen in de steden Groningen en Assen, maar ook bijvoorbeeld in Ten Boer en Zuidlaren.’, aldus gedeputeerde Brink.

‘We zijn in onze regio goed op weg , maar we zijn nog lang niet klaar. We willen het succes uitrollen, en daarom werken we nu aan plannen voor de komende jaren’, aldus een gedreven gedeputeerde Brink.

Het volledige interview van gedeputeerde Brink is te vinden op de website van Beter Benutten:

http://www.beterbenutten.nl/nieuws/625/sterke-daling-spitskilometers-regio-groningen-assen-dankzij-beter-benutten/