Bereikbaarheid & Verkeer

Besluit minister over ombouw ringweg komend najaar verwacht

Na de zomer – eind september of begin oktober – stelt minister Melanie Schultz van Haegen het Tracébesluit over de ombouw van de zuidelijke ringweg vast. De gemeenteraad van Groningen en Provinciale Staten krijgen eind mei al een overzicht van de wijzigingen in het plan voor de ombouw van de ringweg. Die wijzigingen zijn voor een groot deel gebaseerd op inspraakreacties. Inwoners worden in juni geïnformeerd. Dat gebeurt met bijeenkomsten in MartiniPlaza en een huis-aan-huiskrant.


Leestijd: < 1 minuut

Bijeenkomst voor bouwers en aannemers over Groningse bereikbaarheid
Bijeenkomst voor bouwers en aannemers over Groningse bereikbaarheid

Voordat de minister haar handtekening zet, moet er eerst nog aanvullend onderzoek worden gedaan naar milieueffecten. Ook aan de vergunning voor de Helperzoomtunnel en de plannen voor de wijk Helpman, de Vondelaan, de Maaslaan en het gebied tussen de Hereweg en het Oude Winschoterdiep wordt nog druk gewerkt.

Als de minister komend najaar het Tracebesluit heeft vastgesteld, komt er geen nieuwe inspraakronde meer. Wel kan er bij de Raad van State nog bezwaar worden gemaakt.