Bereikbaarheid & Verkeer

Betonblokken op Hoofdstation Groningen; werk aan perronkappen

Op het Hoofdstation in Groningen zijn grote betonblokken geplaatst (zie foto). Deze plaatsing houdt verband met werkzaamheden aan de hoge perronkap langs het stationsgebouw, zo meldt de website met alle informatie over werkzaamheden aan het Hoofdstation, Groningen Spoorzone.


Leestijd: 1 minuut

Betonblokken op Hoofdstation Groningen; werk aan perronkappen
Betonblokken op Hoofdstation Groningen; werk aan perronkappen

Het betreft werkzaamheden die aannemer Hegeman B.V. sinds begin deze maand uitvoert in opdracht van ProRail aan de hoge perronkap langs het stationsgebouw.

Door het aanbrengen van tijdelijke maatregelen moet worden voorkomen dat de perronkap bij extreem harde wind opwaait. Definitieve restauratie van de perronkappen gaat naar verwachting vanaf 2020 plaatsvinden. De werkzaamheden vinden ’s nachts plaats en duren tot en met juli 2019.

De monumentale perronkappen zijn gebouwd in de periode 1894-1896 en dus al meer dan 120 jaar oud. Door hun leeftijd voldoen ze niet meer aan de huidige wet- en regelgeving. Daarom is groot onderhoud en restauratie noodzakelijk. Dit wordt gecombineerd met de werkzaamheden in het project Groningen spoorzone in de periode van 2020-2023.

 

Beton en hout

De hoge perronkap langs het stationsgebouw rust op natuurstenen oplegpunten in de gevel. Deze verkeren in slechte staat. Daarom plaatst de aannemer betonblokken met steunpunten waarop de kap kan steunen.

Aannemer Hegeman B.V. voert de werkzaamheden ’s nachts uit, zodat reizigers en ondernemers zo min mogelijk hinder ondervinden. Naar verwachting zijn de werkzaamheden in juli 2019 afgerond.

Meer informatie: Groningen Spoorzone.nl