Bereikbaarheid & Verkeer

CDA wil op- en afritten afritten Hereweg wel opnemen in aanbesteding Ringweg Zuid

Het CDA in de gemeenteraad van Groningen denkt dat het wel degelijk haalbaar is  om op- en afritten op de Hereweg te realiseren in de aanbestedingsfase van de Ringweg Zuid. Daarom stelt de fractie de kwestie een de orde door middle van schriftelijke vragen.


Leestijd: 1 minuut

CDA wil op- en afritten afritten Hereweg wel opnemen in aanbesteding Ringweg Zuid
CDA wil op- en afritten afritten Hereweg wel opnemen in aanbesteding Ringweg Zuid

Afgelopen maandag ondertekende minister Schultz het tracébesluit voor de Zuidelijke Ringweg, waarmee dit besluit definitief is geworden. Volgens het CDA bevat dit plan ‘helaas’ geen op- en afritten naar de Hereweg, omdat hiervoor geen meerderheid bestond in de gemeenteraad uit vrees voor vertraging van de plannen. Het CDA ziet echter mogelijkheden om op- en afritten op de Hereweg te realiseren in de aanbestedingsfase en stelt het College van B&W schriftelijke vragen.

‘Een aansluiting van de Hereweg op de A28 heeft veel voordelen,’ zegt raadslid Herman Pieter Ubbens. Door een aansluiting wordt de verkeersafwikkeling robuuster en wordt de verbinding van en naar Assen voor een deel van het verkeer sneller. ‘Dit betekent tijdwinst en milieuwinst, omdat auto’s niet onnodig stilstaan of omrijden’ aldus Ubbens. Omdat het altijd mogelijk is om in de toekomst, na afronding van het project, verbeteringen door te voeren, moet het volgens het CDA ook mogelijk zijn eventuele verbeteringen nu al mee te nemen in de aanbestedingsfase.

Het CDA stelt voor om een aansluiting aan de Hereweg als extra optie op te nemen in de aanbesteding. Het is dan aan de meedingende aannemers om duidelijk te maken wat de meerkosten zijn. Vervolgens is kunnen het College en de Raad alsnog besluiten om deze optie af te nemen. Ubbens: ‘Het is verstandiger om in de bouwfase al rekening te houden eventuele verbeteringen, omdat hiermee hogere kosten in de toekomst voorkomen kunnen worden. Daarnaast biedt dit perspectief op een kwalitatieve aansluiting van de Zuidelijke Ringweg op de Hereweg.’

De CDA-fractie heeft het College van B&W gevraagd of het mogelijk is om na vaststelling van het tracébesluit de toekomstige situatie aan te passen.