Bereikbaarheid & Verkeer

Wat gaat er in 2021 gebeuren bij de zuidelijke ringweg?

Er zijn het afgelopen jaar, 2020, veel vorderingen gemaakt in de aanpak van de zuidelijke ringweg. Zo werd in april de Helperzoomtunnel geopend en ging de onoverzichtelijke Esperantokruising voorgoed dicht; er kwamen nieuwe op- en afritten zoals aan de Laan Corpus den Hoorn en de Kieler bocht. Ook het komend jaar 2021 zullen er stevige hobbels worden genomen.


Leestijd: 1 minuut

Wat gaat er in 2021 gebeuren bij de zuidelijke ringweg?
Wat gaat er in 2021 gebeuren bij de zuidelijke ringweg?

Aanpak Ring Zuid kijkt op de eigen site uitvoerig terug op het afgelopen jaar. Die terugblik kun je hier zelf teruglezen.

Wat verwacht de  aannemers Combinatie Herepoort in 2021 te gaan doen?

  • Vanaf januari zal de noordzijde van het oude viaduct over de Paterswoldseweg worden gesloopt. Later in het jaar begint de bouw van het nieuwe viaduct.
  • In maart start de bouw van de zuidzijde van het viaduct over de Europaweg. In het najaar volgt de noordzijde.
  • In maart begint de sloop van de zijkanten van het viaduct over het Vrijheidsplein.
  • In het voorjaar moet de bouwkuip van de verdiepte ligging aan de westzijde van de Hereweg klaar zijn en start de aanleg van de bouwkuip voor de verdiepte ligging aan de oostzijde.
  • In het voorjaar worden de ontbrekende damwandplanken voor de verdiepte ligging in bij de Helperzoom en de Verlengde Lodewijkstraat ingetrild.
  • Rond Hemelvaart wordt het spoordek van de verdiepte ligging ingerold.
  • Bij de Laan Corpus den Hoorn worden in het najaar twee nieuwe viaducten, die nu in de berm bij het Stadspark worden gebouwd, op hun plek in gereden.

De planningen kunnen veranderen, bijvoorbeeld door weersomstandigheden of door wijzigingen in de planning van werkzaamheden elders in het project. Ook coronamaatregelen kunnen hierop van invloed zijn, zo meldt de website Aanpak Ring Zuid.