Bereikbaarheid & Verkeer

Fase 4 Operatie Julianaplein over de helft

Fase 4 van Operatie Julianaplein is over de helft. Het Julianaplein is nog steeds helemaal afgesloten. Het verkeer tussen Assen en Hoogezand kan via een tijdelijke weg in beide richtingen rijden. Verkeer van en naar Drachten wordt omgeleid via de ringwegen.


Leestijd: 2 minuten

Fase 5 Operatie Julianaplein: “Het is drukker, maar beheersbaar”
Fase 5 Operatie Julianaplein: “Het is drukker, maar beheersbaar”

Het verkeersbeeld is vergelijkbaar met de week hiervoor. Een aantal wegen blijft een aandachtspunt, zoals de Paterswoldseweg, Borchsingel en het Emmaviaduct. Ook zijn er langs enkele wegen (tijdelijk) extra borden geplaatst, maar er hoefden geen grote aanpassingen gedaan te worden in de verkeersmaatregelen. Op maandagavond 21:00 uur is de Driebondsbrug even open geweest voor een groot transport over het water. Hier is door Rijkswaterstaat en Groningen Bereikbaar op de social media-kanalen over gecommuniceerd. Uiteindelijk bleek de impact voor automobilisten beperkt.

De verkeersdrukte op de weg is vergelijkbaar met afgelopen week en de 20 procent verkeersreductie wordt nog steeds behaald. Het verkeer stroomt over het algemeen dan ook goed door met een aantal uitzonderingen in de spitsperiodes zoals op het kruispunt Laan Corpus den Hoorn – Paterswoldseweg.

Vorige week heeft Groningen Bereikbaar bij de oude A28 een ondergrond gemaakt voor de tijdelijke baan voor verkeer vanaf Hoogkerk/Drachten richting Haren/Assen. Ook is een ondergrond gemaakt voor de lus waarover het verkeer in de eindsituatie rijdt vanaf Hoogkerk/Drachten richting het centrum en richting Haren/Assen. Deze ondergrond is opgebouwd met gewapende grond. Aan de westzijde van de tijdelijke brug over het Noord-Willemskanaal zijn piepschuimblokken aangebracht, waarop de verbinding van de tijdelijke brug op de N7 wordt gebouwd.

Deze week wordt een vervolg gegeven aan het aanbrengen van de gewapende grond bij de oude A28. Naar verwachting is dat volgende week klaar. Ook wordt het aanbrengen van de piepschuimblokken afgerond op het laatste stukje waar nu de A28 ligt. Verder wordt riolering aangelegd en een puinbaan aangebracht tussen de Paterswoldseweg en de tijdelijke brug.

Komende week is de laatste week van fase 4. Tussen de tijdelijke brug en het tijdelijke Julianaplein wordt een hemelwaterafvoer aangelegd. Dit nieuwe stuk weg wordt geasfalteerd en een markering wordt aangebracht. Daar komen lichtmasten, geleiderails en barriers – lage muurtjes – te staan. Ook worden de blauwe borden op de kruising en richting het westen geplaatst.

Bij de A28 brengen de wegwerkers een tijdelijk portaal aan. In de nacht van vrijdag op zaterdag wordt de onderdoorgang bij de Van Ketwich Verschuurlaan teruggebracht naar de oude situatie. Hier was tijdelijk eenrichtingsverkeer ingesteld. In het weekend maken de wegwerkers de definitieve aansluiting voor het verkeer vanaf Haren/Assen richting Hoogkerk/Drachten en omgekeerd. Maandagochtend wordt de tijdelijke brug in gebruik genomen.

Het westelijke deel van het Julianaplein is nog afgesloten. Verkeer vanuit en richting Drachten kan niet via het Julianaplein. Verkeer tussen de richtingen Assen en Hoogezand kan wel via de tijdelijke weg.

Foto: Rijkswaterstaat