Bereikbaarheid & Verkeer

Flowtack zorgt voor betere doorstroming en verkeersveiligheid in Groningen

Samen met de wegbeheerders is Groningen Bereikbaar bezig met de uitrol van intelligente verkeerslichten (iVRI’s) in Groningen. Een van de nieuwe projecten is het aansturen van verkeerslichten vanuit een cloud-omgeving. Groningen Bereikbaar heeft hierin gekozen voor Flowtack, de dynamische adaptieve verkeersregelapplicatie van Royal HaskoningDHV. Dit regelprogramma zal drie maanden worden getest op het kruispunt Bedumerweg-Asingastraat-Sumatralaan. Op het kruispunt wordt onnodig stoppen zoveel mogelijk vermeden en krijgen fietsers en openbaar vervoer zoveel mogelijk voorrang.


Leestijd: 1 minuut

Flowtack zorgt voor betere doorstroming en verkeersveiligheid in Groningen
Flowtack zorgt voor betere doorstroming en verkeersveiligheid in Groningen

Goede bereikbaarheid is belangrijk voor de economie, maar een hoge verkeersdruk gaat ten koste van de leefbaarheid. Groningen Bereikbaar wil beide verbeteren. Daarvoor is het nodig mobiliteit slimmer, beter en toekomstbestendig te maken. Flowtack wordt ingezet om de doorstroming en verkeersveiligheid te verbeteren.

Kruispunt Bedumerweg-Asingastraat

Het kruispunt Bedumerweg-Asingastraat-Sumatralaan is een belangrijke verbindingsweg van en naar het UMCG. De uitdaging is dus om het autoverkeer soepel te laten doorrijden, maar tegelijk voldoende prioriteit te geven aan hulpdiensten, openbaar vervoer en grote groepen fietsende scholieren. Een ambulance krijgt, net als de andere hulpdiensten, absolute prioriteit krijgen boven het OV en het overige verkeer. Automobilisten die bijvoorbeeld de Flitsmeister-app gebruiken, worden dan geïnformeerd over de reden van het wachten. Dankzij de informatie-uitwisseling tussen weggebruikers en verkeerssystemen kan Flowtack snel en continu de meest optimale verkeersregeling maken.

Aansturen in de cloud

Het aansturen van verkeerssystemen vanuit de cloud is relatief nieuw. Doordat de rekenkracht van het verkeerslicht in de cloud zit kan Flowtack elke seconde tienduizenden berekening maken om het verkeer op het kruispunt af te handelen. Deze berekeningen worden gedaan op basis van het mobiliteitsbeleid van de gemeente. Zo kan bijvoorbeeld ingesteld worden dat fietsers en het openbaar vervoer prioriteit krijgen zonder dat dat al te veel impact heeft op het overige verkeer. Flowtack presteert goed als het gaat om kortere reistijden en korter wachten voor fietsers en auto’s. Het draagt daarmee direct bij aan zowel de bereikbaarheid als de leefbaarheid. Daarom willen verkeerslichtdeskundigen van de provincie Groningen en de gemeente Groningen er in de praktijk mee aan de slag, en samen ervaring opbouwen.

Samen sterker

Groningen Bereikbaar en Royal HaskoningDHV werken samen in dit project. Royal HaskoningDHV deelt kennis en stelt gemeente en provincie in staat hun mobiliteitsvisie en bijbehorende ambities te koppelen aan resultaten in de praktijk.