Bereikbaarheid & Verkeer

Groningse studenten zien slimste routes door Stad over het hoofd

Studenten in Groningen die vanaf het Hoofdstation per fiets naar de Zernike Campus reizen, zien massaal de snelste en makkelijkste route over het hoofd. Gevoelsmatig denken ze dat de Zernike Campus ten noorden van het Hoofdstation ligt, en daarom rijden veruit de meesten van hen langs het Groninger Museum en dwars door het centrum noordwaarts. Maar veel handiger is om vanuit het Hoofdstation linksaf te gaan naar de Paterswoldseweg en vandaar via de Wilheminakade naar Zernike te fietsen.


Leestijd: 3 minuten

Groningse studenten zien slimste routes door Stad over het hoofd
Groningse studenten zien slimste routes door Stad over het hoofd

Die route heeft minder verkeerslichten, minder voetgangers en minder stopmomenten zodat men daarvandaan veel prettiger kan fietsen. En een andere slimme route door Park Selwerd is ook een goed alternatief.

Dat is de opmerkelijke conclusie van een onderzoek van studenten van de faculteit ruimtelijke wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Het betrof een onderzoek in opdracht van de organisatie Groningen Bereikbaar.

Deze organisatie, onder meer belast met mobiliteitsmanagement in Groningen,  wil graag weten waarom zoveel studenten gebruik maken van het openbaar vervoer, en onder welke voorwaarden fietsen voor de studenten een aantrekkelijk alternatief is. Groningen Bereikbaar wil dat graag weten omdat in 2016 de zuidelijke ringweg zal worden aangepakt, waardoor veel meer forensen met de bus zullen willen reizen. Om het busvervoer voor hen aantrekkelijk te maken is het dan wel van groot belang dat de bussen niet overvol worden, en dan is het verstandig om te kijken naar alternatieven voor studenten, met name de fiets.

De vier studenten – Jasper Homrighausen, Robin Neef, Klaas Hommes en Luuk van Dijk (zie foto) – deden systematisch onderzoek naar reisgedrag van studenten in Groningen. Daarvoor hielden ze onder meer een enquête waaraan door achthonderd studenten werd meegewerkt. Daarnaast stelden ze een panel in met twaalf studenten van RUG en Hanzehogeschool, waarin systematisch over het vervoer kon worden nagedacht. Een derde onderzoeksmethode betrof een analyse van verkeer op de drukste routes ’s morgens tussen acht en negen uur.

‘Wat wij ontdekten was dat veel studenten vanaf het Hoofdstation onmiddellijk de brug naar het Groninger Museum over steken. Dat komt omdat de studenten denken dat de Zernike Campus pal ten noorden ligt van het Station, maar dat is niet zo: het ligt meer noordwestelijk. En dan is het veel slimmer om via het fietspad naar Theodorus Niemeyer te fietsen, en vervolgens via de Paterswoldseweg en Westersingel richting Zernike’, vertellen de studenten Jasper Homrighausen en Robin Neef.

De studenten concluderen dat het verstandig is om meer bekendheid te geven aan de slimme fietsroutes naar Zernike. Die fietsroutes zijn er al wel sinds 2013, maar slechts weinigen weten dat. Al velen weten van het bestaan van de Slimme Routes en ze werken goed. Juist daarom dienen ze uitgebreid te worden.

Bovendien starten die slimme routes pas bij de Watertoren en de Jumbo aan de Wilhelminakade. Daarom bevelen de studenten aan die slimme routes door te trekken tot het Hoofdstation en daar ook veel reclame voor te maken. ‘Deze alternatieve route is niet zo zeer korter, als wel veel aantrekkelijker. Want je komt er minder verkeerslichten tegen en je hoeft niet over de Werkmanbrug of dwars door voetgangersgebied. Dat levert dus veel minder gedoe op, minder stopmomenten en het fietst veel gemakkelijker’, aldus Jasper en Robin.

De studenten stelden ook vast dat veel studenten op het Hoofdstation de bus nemen omdat ze er vanuit de streekbus zo kunnen overstappen op de bus naar Zernike. ‘Dat bevordert de keuze voor de fiets ook niet erg. Dus misschien moet je het overstappen op de fiets wat gemakkelijker maken’.

De kern van de conclusie van de vier studenten is dat er nu te weinig keuze is voor de studenten. ‘Het is nu een soort automatisme om met de bus te reizen. Daarom bevelen wij aan om een keuzemogelijkheid te bieden, zodat ze een bewuste keuze maken. En als je bij het Hoofdstation een nieuwe route ontwikkelt via de Paterswoldseweg naar Zernike, en daar ook reclame voor maakt, dan denken wij dat velen de fiets zullen nemen, waardoor er straks plaatsen vrij komen in de bussen voor forensen’, aldus de studenten.

groningenbereikbaar.nl/sacgroningen

studentadviescommissie@gmail.com