Bereikbaarheid & Verkeer

Helikopter Eemshaven: eerst nader onderzoek nodig

Er is aanvullend onderzoek nodig voordat er een besluit kan worden genomen over een start en landingsplaats voor helicopters in de Eemshaven. Dat adviseert een commissie milieueffectrapportage (m.e.r.) aan de provincie Groningen.


Leestijd: 1 minuut

De Commissie m.e.r. adviseert om in het milieueffectrapport voor de helikopter start en landingsplaats Eemshaven onderzoek te doen naar de effecten op geluid, veiligheid en natuur voordat een locatie wordt aangewezen.

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag – in dit geval de provincie Groningen- besluit over het project.

Het project

Groningen Seaports wil in de buurt van de Eemshaven een helikopter start en landingsplaats realiseren. Deze helihaven moet de ontwikkeling van de offshore windindustrie gaan ondersteunen. De provincie Groningen zal voor deze ontwikkeling een luchthavenbesluit nemen. De provincie Groningen heeft de Commissie om advies gevraagd over de inhoud van het milieueffectrapport.

Het advies

De Commissie adviseert nu om onderzoek te doen naar de locatie van de helihaven. Er zal moeten worden omschreven hoe de helihaven zal worden gebruikt, hoeveel vluchten er plaats zullen vinden, met welk type helikopter er gevlogen zal worden en welke vliegruoutes gebruikt gaan worden. Daarnaast moet onderzoek gedaan worden naar de effecten op het gebied van geluid, veiligheid en natuur.

Zie ook: www.commissiemer.nl