Bereikbaarheid & Verkeer

Hoe komt het verdiepte fietspad bij de Brailleweg er straks uit te zien?

Tijdens de ombouw van de zuidelijke ringweg wordt er niet alleen gewerkt aan de autowegen. Ook wordt er hard gewerkt aan de fietsverbindingen. Zo wordt de fietsroute langs het Noord-Willemskanaal de belangrijkste fietsverbinding tussen De Wijert en het centrum. Het wordt een extra breed fietspad voor verkeer in twee richtingen. Het fietspad wordt deels verdiept aangelegd zodat het onder de nieuwe op- en afrit van de A28 door loopt.


Leestijd: 1 minuut

Hoe komt het verdiepte fietspad bij de Brailleweg er straks uit te zien?
Hoe komt het verdiepte fietspad bij de Brailleweg er straks uit te zien?

Door de aanpassing van het Julianaplein is er aan de oostzijde hiervan geen ruimte meer voor een fietspad. De fietsroute van de Vondellaan naar het Hoornsediep verdwijnt dus. In plaats hiervan wordt het bestaande fietspad langs het Noord-Willemskanaal verbeterd. Je kunt straks via dit fietspad ongestoord doorfietsen van de Parkweg tot de Van Lenneplaan, en omgekeerd. Langs het fietspad komen bomen, zodat je door het groen kunt fietsen.

Op deze fietsroute ga je aan de westzijde onder het Julianaplein door. Ook fiets je straks onder de A28 door en hoef je niet de nieuwe op- en afrit van de A28 over te steken.

Het fietspad langs het Noord-Willemskanaal wordt verbeterd. Hier de oude situatie.
Het fietspad langs het Noord-Willemskanaal wordt verbeterd. Hier de oude situatie.
Het fietspad langs het Noord-Willemskanaal wordt verbeterd. Dit is de toekomstige situatie.
Het fietspad langs het Noord-Willemskanaal wordt verbeterd. Dit is de toekomstige situatie.

Het nieuwe fietspad en het Hoornsediep blijven met elkaar verbonden. Ongeveer op de plek van het tunneltje komt een oversteek met verkeerslichten.

Op de Vondellaan loopt het tweerichtingen-fietspad nog een extra stukje door, tot aan de Van Schendelstraat. Als je straks vanuit de Van Lenneplaan en de Van Schendelstraat richting de binnenstad fietst, kun je aan de westzijde van de Vondellaan blijven rijden. Daardoor hoef je de Vondellaan niet twee keer over te steken. Op de rest van de Vondellaan komt aan beide zijden een vrijliggend fietspad voor éénrichtingsverkeer.

Fietsverbinding 2013
Fietsverbinding 2013
Fietsverbinding 2013
Fietsverbinding 2013

Fietsers kunnen de Brailleweg straks oversteken bij de verkeerslichten (A). Het fietspad wordt helemaal tweerichtingsverkeer (B). De fietsverbinding Vondellaan-Hoornsediep (C) verdwijnt.