Bereikbaarheid & Verkeer

Knooppunt Westerbroek: bypass klaar, nu de borden nog...

De bypass bij het knooppunt Westerbroek is nagenoeg klaar. Toch gaat deze maar niet open. Ra, ra, hoe kan dat? Het antwoord op deze vraag wordt gegeven op de website over de aanpak van de zuidelijke ringweg. Eén van de twee redenen dat de bypass niet in gebruik wordt genomen is het feit dat er gewacht moet worden op bebording,


Leestijd: 1 minuut

Knooppunt Westerbroek 21-24 februari in beide richtingen dicht
Knooppunt Westerbroek 21-24 februari in beide richtingen dicht

Combinatie Herepoort heeft de afgelopen maanden gewerkt aan knooppunt Westerbroek aan de A7. Het knooppunt is aangepast zodat het meer verkeer kan verwerken. Op de wegen naar de rotonde toe zijn extra rijstroken aangelegd. Ook is er een nieuwe bypass aangelegd voor het verkeer richting Hoogezand. Het werk is nu zo goed als klaar, maar een aantal weggebruikers viel op dat de nieuwe bypass nog niet open is. Waarom niet?

Dit heeft twee redenen. De eerste is dat de berm nog moet worden aangevuld met zand. Vanwege PFAS-wetgeving heeft dit een aantal weken stilgelegen. Nu de wetgeving is aangepast, kunnen we hier binnenkort weer mee verder. De planning is dat we in februari de bermen gaan aanvullen met zand. Hiervoor moet het knooppunt een weekend worden afgesloten.

De tweede reden is de levering van de bebording op deze plek. Zonder bebording kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan. Denk daarbij aan landbouwverkeer dat gebruik maakt van de bypass en vervolgens op de A7 terecht komt. Zodra deze bebording geleverd is gaan we deze plaatsen en kan de bypass in gebruik worden genomen. Wanneer dit zal zijn is niet precies aan te geven. Volg de informatie op deze website voor meer nieuws over knooppunt Westerbroek.