Bereikbaarheid & Verkeer

Mogelijke overlast door werkzaamheden Paterswoldseweg

Bij de Paterswoldseweg is aannemerscombinatie Herepoort begonnen met de aanleg van een tijdelijk viaduct. Tot en met maandag worden er buispalen ingetrild. Dat kan voor geluids- en trillingshinder zorgen, zo meldt Aanpak Ring Zuid.


Leestijd: 1 minuut

Mogelijke overlast door werkzaamheden Paterswoldseweg
Mogelijke overlast door werkzaamheden Paterswoldseweg

Tijdelijke weg en tijdelijk viaduct

Over de Paterswoldseweg komt in de toekomst een nieuw viaduct. Dit viaduct komt hoger te liggen dan het huidige viaduct en is nodig voor de juiste aansluiting op de nieuwe Julianabrug en het nieuwe Vrijheidsplein. Om het huidige viaduct te slopen en nieuw te kunnen bouwen, wordt langs de Laan van de Vrede eerst een tijdelijke weg met een tijdelijk viaduct over de Paterswoldseweg aangelegd.

Deze week bestaan de werkzaamheden uit het intrillen van de buispalen voor het tijdelijk viaduct. Er wordt dagelijks gewerkt tussen 07.00 uur en 19.00 uur.

Aanpak Ring Zuid laat weten de geluidsoverlast zo veel mogelijk te beperken. “Maar hinder is helaas onvermijdelijk.” Nadat de buispalen zijn aangebracht wordt er tot eind 2020 verder gewerkt aan de bouw van de tijdelijke weg en het tijdelijk viaduct.

Omwonenden hebben een brief ontvangen met meer informatie.