Bereikbaarheid & Verkeer

Muntingbrug tot voorjaar 2023 dicht vanwege sloop Julianabrug

Op vrijdag 13 mei wordt er gestart met de sloop van de oude Julianabrug over het Noord-Willemskanaal. Vanwege de veiligheid is tijdens de werkzaamheden aan de Julianabrug de naastgelegen Muntingbrug afgesloten. De Muntingbrug blijft dicht tot het voorjaar van 2023. Fietsers kunnen het kanaal oversteken bij de Parkbrug of de Van Iddekingebrug. Komende week wordt het beweegbare deel van de Julianabrug verwijderd. Dan is ook de fietsonderdoorgang bij roeivereniging Gyas dicht.


Leestijd: 1 minuut

Foto | Aanpak Ring Zuid
Foto | Aanpak Ring Zuid

De Julianabrug is de beweegbare brug in de ringweg, direct aan de westzijde van het oude Julianaplein. Nu het tijdelijke Julianaplein in gebruik is, kan deze brug worden gesloopt. In de toekomst komt hier een vaste brug over het kanaal. Dan kan het autoverkeer op deze drukke plek niet meer verrast worden door een openstaande brug.

Muntingbrug

De Muntingbrug is de brug voor voetgangers en fietsers over het kanaal vlak bij de Muntinglaan, om de hoek bij Paviljoen Ring Zuid. Deze brug ligt slechts op enkele meters afstand van de Julianabrug. Vanwege de veiligheid is het niet mogelijk deze fietsbrug in gebruik te houden tijdens de sloop van de Julianabrug. Fietsers en voetgangers kunnen tijdens de afsluiting van de Muntingbrug het kanaal oversteken bij de Parkbrug en de Van Iddekingebrug (zie afbeelding).

In de eindsituatie blijft de fietsbrug bestaan. In de tussentijd wordt ook het dek van de fietsbrug hersteld.

Niet roeien tussen 16 mei en 4 juni

Tijdens het verwijderen van het beweegbare gedeelte van de Julianabrug en de sloopwerkzaamheden direct daarna is het niet veilig voor roeiers om onder de brug door te gaan. Tussen 16 mei en 4 juni is het daarom niet mogelijk onder de oude Julianabrug door te roeien.

De Muntingbrug (rood) is tot het voorjaar van 2023 dicht. Fietsers en voetgangers kunnen via de Parkbrug (groene route) of de Van Iddekingeweg.
De Muntingbrug (rood) is tot het voorjaar van 2023 dicht. Fietsers en voetgangers kunnen via de Parkbrug (groene route) of de Van Iddekingeweg.