Bereikbaarheid & Verkeer

Nieuw ontwerp verkeersplein Brailleweg gepresenteerd

Er is een nieuw ontwerp gepresenteerd voor het verkeersplein (ovonde) bij de Brailleweg. Het plan werd afgelopen woensdag al gedeeld op een inloopbijeenkomst voor bewoners van de Rivierenbuurt. Zo'n 40 belangstellenden namen een kijkje. Dat meldt Aanpak Ring Zuid.


Leestijd: 3 minuten

Nieuw ontwerp verkeersplein Brailleweg gepresenteerd
Nieuw ontwerp verkeersplein Brailleweg gepresenteerd

In het plan voor Aanpak Ring Zuid is een verkeersplein opgenomen bij de Brailleweg. Het verkeersplein heeft de vorm van een ovale rotonde ('ovonde') en is nodig om de Brailleweg aan te sluiten op de nieuwe verbindingsweg tussen Brailleweg en Hereweg.

Bij de uitwerking van het ontwerp bleek dat de doorstroming op dit verkeersplein niet voldoende zou zijn. De kans was groot dat er bij drukte opstoppingen zouden ontstaan, met kans op wachtrijen tot op de ringweg. Dat was niet wenselijk. Daarom is het ontwerp geoptimaliseerd (zie de afbeelding hieronder).

De oorspronkelijk bedachte verkeerslichten voor het plein zijn vervallen en de capaciteit is vergroot. Ook zijn er verbeteringen voor het busvervoer doorgevoerd. Direct aan de noordkant van de nieuwe ovonde is een bushalte toegevoegd voor bussen richting het noorden (richting het station). Er was al een bushalte gepland voor bussen richting het zuiden.

De Brailleweg sluit in het noorden aan op het Emmaviaduct. Deze situatie verandert niet. De situatie bij de Parkweg blijft gelijk.

Fietsoversteek

Als gevolg van het toevoegen van de bushalte aan de noordzijde, is de fietsoversteek in het ontwerp verplaatst. Fietsers en voetgangers kunnen hier oversteken tussen het Hoornsediep en het voet- en fietspad langs het kanaal. De oversteek is een stukje naar het noorden opgeschoven. Hier komen wel verkeerslichten bij, zodat de fietsers en de voetgangers veilig kunnen oversteken.

Op dit moment gaan fietsers nog onder de Brailleweg door, via de Amaliatunnel. In het nieuwe ontwerp ligt de Brailleweg hier op maaiveld. Technisch gezien was het mogelijk geweest de Brailleweg hier al te verhogen en er een fietstunnel onder te leggen, maar de aanvraag voor budget voor dat plan werd afgewezen. 

Het doorgaande fietsverkeer tussen het centrum en het zuiden van het stad kan gebruikmaken van het fietspad langs het Noord-Willemskanaal. Dit fietspad is voor fietsers in beide richtingen en loopt vanaf de Parkbrug tot aan de Vondellaan.

Inrichting wegen

De Maaslaan en het Hoornsediep tot aan de Rivierenhof krijgen in het nieuwe ontwerp een iets andere inrichting. Het aantal auto’s gaat hier sterk afnemen omdat deze straten straks alleen nog maar worden gebruikt door bewoners en bezoekers. Auto’s kunnen hier in beide richtingen rijden, met een maximale snelheid van 30 km/uur. Er is geen apart fietspad meer. De straten worden bewust smal aangelegd, om automobilisten te stimuleren rustig te rijden.

In het nieuwe ontwerp is het noordelijke deel van het Hoornsediep, vanaf de Rivierenhof tot aan de Parkweg, niet veranderd. Tussen de Rivierenhof en de IJsselstraat komt een fietspad in twee richtingen. Tussen de rijbaan en het fietspad komen langsparkeervakken. Tussen de IJsselstraat en de Parkweg zijn er geen parkeervakken tussen het fietspad en de rijbaan. Het fietspad is hier alleen nog eenrichtingsverkeer, richting het noorden (richting station). De werkzaamheden zijn hier al begonnen.

Bereikbaarheid

Voor het autoverkeer vanuit en naar de Rivierenbuurt is het nieuwe verkeersplein cruciaal. Het plein is bereikbaar vanuit de richtingen Drachten, Assen en Hoogezand. Vanaf dit plein kan de automobilist naar de Hereweg, de Rivierenhof en de Parkweg rijden.

De Hereweg is bereikbaar via de toekomstige verbindingsweg tussen Hereweg en Brailleweg. Deze is voor verkeer in twee richtingen. Deze nieuwe weg vervangt de bestaande op- en afritten bij de Hereweg, die moeten verdwijnen vanwege de aanleg van de verdiepte ligging. De Rivierenhof is bereikbaar via de Brailleweg en een nieuwe afrit. Deze afrit loopt door tot aan de Parkweg.

Vervolg

Voor het wijzigen van het ontwerp is een aanpassing van het bestemmingsplan nodig. Belanghebbenden kunnen hier hun zienswijze op geven. Dit proces verloopt via de gemeente. Meer informatie hierover volgt, laat Aanpak Ring Zuid weten.