Bereikbaarheid & Verkeer

Operatie Julianaplein, "Een behoorlijk complexe klus"

“Er komt nogal wat bij kijken”, reageert Bert Kramer als we hem vragen naar wat Operatie Julianaplein betekent voor Combinatie Herepoort. Dat is de aannemer die de ombouw van de zuidelijke ringweg in Groningen uitvoert. “We moeten flink doorwerken om alles af te krijgen.”


Leestijd: 3 minuten

Operatie Julianaplein, "Een behoorlijk complexe klus"
Operatie Julianaplein, "Een behoorlijk complexe klus"

Waarom is de bouw van het tijdelijke Julianaplein zo complex?

“Het gaat om menskracht, machines en materialen. Dat moeten we allemaal samenbrengen. Eerst hebben we onze werkzaamheden opgedeeld in verschillende stappen, faseringen noemen we die. Daaruit kwam dat we ruim twaalf weken nodig hebben. Bij de wegbeheerders hebben we toestemming aangevraagd voor het afsluiten van wegen op en bij het Julianaplein. Van Groningen Bereikbaar hebben we een periode toegewezen gekregen. Daarna moesten we alles in elkaar passen. Het is een behoorlijk complexe klus.”

Wat gaat er allemaal gebeuren?

“Allereerst gaan we het tijdelijke Julianaplein bouwen. Dit komt aan de zuidkant van het bestaande Julianaplein. Een deel daarvan ligt al klaar, bij zwembad De Papiermolen. We moeten riolering aanbrengen, verlichting, barriers, geleiderails, verkeersborden, asfalt, belijning… Dus een compleet verkeersplein. Daarna moeten we dit tijdelijke plein op drie plekken aansluiten op de bestaande wegen. Over het Noord-Willemskanaal bouwen we al sinds eind vorig jaar aan een tijdelijke Julianabrug. Die is voor de aansluiting op de weg van en naar Hoogkerk en Drachten.” “Verder gaan we een begin maken met de bouw van de nieuwe fietstunnel bij De Papiermolen. Daar hebben we nu de gelegenheid voor. We breken de weg open, slopen de oude fietstunnel en leggen alvast een deel van de nieuwe tunnel onder de weg aan. Pas veel later kunnen we de tunnel afmaken, dan praten we over de tweede helft van 2023.”

Hoeveel mensen zijn hierbij betrokken?

“Direct werken er vanuit Combinatie Herepoort circa 300 à 350 man aan, in meerdere shifts. In de eerste weken is er één shift per dag, maar in de laatste zes weken drie shifts per dag. Dan werken we dus dag en nacht. Daarnaast zijn er indirect nog allerlei mensen mee bezig van Groningen Bereikbaar, projectbureau Aanpak Ring Zuid, de gemeente, het OV-bureau. Dus dat zijn grote aantallen.”

Hoe strak is de planning?

“We hebben dertien weken. In die periode moeten we hard doorwerken om alles af te krijgen, al zit er wat speling in de planning. De werkzaamheden zijn gepland voor twaalf weken en één weekend. We hebben dus een buffer. In de eerste zes weken, dus in februari en maart, zijn er bovendien minder werkzaamheden in de avonden en de nachten gepland, zodat er ruimte is om eventuele achterstanden door het winterweer in te lopen. De laatste zes weken werken we continu door.”

Waarom krijgt het tijdelijke Julianaplein de vorm van een T-splitsing?

“Het Julianaplein was lange tijd een kruispunt, met verkeer vanuit en naar vier richtingen. Half oktober hebben we het Emmaviaduct al afgekoppeld van het Julianaplein. Sindsdien is het huidige Julianaplein dus al een T-splitsing. Er zijn nog drie richtingen over. Overigens is er nog wel een  verbinding voor verkeer tussen het centrum en de A28 richting Assen. Hiervoor hebben we een nieuwe op- en afrit van de A28 aangelegd. Dit verkeer gaat via de Brailleweg onder het Julianaplein door naar het Emmaviaduct.”

Hoe goed kan straks het verkeer doorstromen op het tijdelijke Julianaplein?

“Doordat het tijdelijke Julianaplein drie aansluitingen heeft in plaats van vier, kan het meer verkeer verwerken dan toen het Julianaplein nog vier aansluitingen had. De verkeerslichten hoeven voor de richtingen die over zijn minder lang op rood te staan. Bovendien wordt de tijdelijke brug over het Noord-Willemskanaal een vaste brug, dus wachten voor de brug is niet meer nodig. Daarom verwachten we dat vanaf mei de doorstroming al iets beter is dan de mensen gewend zijn. Het tijdelijke Julianaplein is tot begin 2024 in gebruik, is de verwachting. Daarna moet het nieuwe Julianaplein klaar zijn en kan het tijdelijke Julianaplein worden afgebroken.”

Hoe ziet het nieuwe Julianaplein er straks uit?

“Het nieuwe Julianaplein is heel bijzonder. Het wordt een ongelijkvloers plein, dus het verkeer rijdt op verschillende hoogteniveaus. Het verkeer vanuit Drachten richting Hoogezand en omgekeerd rijdt op het hoogste niveau, de andere verkeerstromen gaan daar onderdoor. Je komt geen verkeerslichten meer tegen en je kunt zo doorrijden. Ook krijgt het plein een mooie groene aankleding. Ik denk dat Groningen straks heel trots is op het nieuwe Julianaplein."