Bereikbaarheid & Verkeer

“Over tien jaar staat Groningen er nog veel beter voor!” - optimisme over economie en bereikbaarheid

Groningen staat aan de vooravond van nieuwe ingrijpende werkzaamheden om de bereikbaarheid te verbeteren. Aan de oostelijke ringweg is de afgelopen jaren al intensief gewerkt, maar de grootste ingrepen – onder meer aan de zuidelijke ringweg – hebben we nog voor de boeg. De komende tien jaar zal er nog voor maar liefst een miljard euro worden geïnvesteerd in de bereikbaarheid. “De werkzaamheden die resteren gaan nog wel tien jaar duren. Als dat straks allemaal klaar is, staat Groningen er veel beter voor! Niet alleen qua bereikbaarheid trouwens, maar ook wat de economie betreft. Groningen is over tien jaar 'booming', en dankzij al het talent dat hier is zijn we dan trendsettend en bepalend in Nederland”.


Leestijd: 4 minuten

“Over tien jaar staat Groningen er nog veel beter voor!” - optimisme over economie en bereikbaarheid
“Over tien jaar staat Groningen er nog veel beter voor!” - optimisme over economie en bereikbaarheid

Deze optimistische verwachtingen komen van de Groningse gedeputeerde Mark Boumans (VVD) en van zijn partijgenoot wethouder Joost van Keulen. De GIC sprak met hen ter gelegenheid van de start van een nieuw katern, gewijd aan bereikbaarheid en verkeer, een katern waarin we dagelijks relevante ontwikkelingen zullen melden. Dit katern is mede mogelijk gemaakt dankzij de organisatie 'Groningen Bereikbaar'.

Dat de Groningse economie over tien jaar sterk is opgebloeid, is voor beide bestuurders geen 'wishful thinking', maar heeft ook te maken met demografische ontwikkelingen. Er zijn straks minder jongeren in Nederland, de grijze golf is dan met pensioen, en daardoor ontstaat er in het bedrijfsleven zeker een slag om het schaarse talent. En veel van dat talent studeert dan in Groningen, aan RUG en Hanzehogeschool. Het bedrijfsleven zal dan sneller geneigd zijn om zich hier te vestigen, zoals vorig jaar al bleek bij de komst van IBM.

Groningen Bereikbaar

In verband met de verwachte opleving van de economie is het van cruciaal belang dat Groningen straks goed bereikbaar blijft, en dat het verkeer dus niet vast loopt in files. Vandaar dus dat er met man en macht gewerkt wordt aan tal van bereikbaarheidsmaatregelen, werkzaamheden die dus nog jaren gaan duren.

“De werkzaamheden aan de oostelijke ringweg zijn al ver gevorderd en gereed in 2015. Dan ligt daar een ringweg in een 'groene vallei' die iedereen nu al prachtig vindt. We zijn nu druk bezig met de voorbereiding van werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg: dat wordt het allergrootste project. De regering neemt rond de zomer nog een 'tracébesluit', en daarna kan het werk starten. Om te voorkomen dat er straks tijdens die werkzaamheden te veel hinder ontstaat hebben we de organisatie 'Groningen Bereikbaar' opgericht’’, vertelt gedeputeerde Boumans, vanuit het kantoor van deze organisatie in de Oosterstraat.

Ringwegen en Stationsgebied

“Groningen Bereikbaar is de organisatie waar alles samen komt. Dus niet alleen informatie over de werkzaamheden aan de ringwegen, maar straks ook over het werk in het Stationsgebied, waar straks ook veel staat te gebeuren. We moeten er dan wel voor zorgen dat Groningse bedrijven niet te veel hinder krijgen van al dat werk: de winkel moet wel open blijven!”,  aldus wethouder Van Keulen.

Om te voorkomen dat alle noodzakelijke werkzaamheden te veel overlast veroorzaken, werken de Groningse overheden samen met het bedrijfsleven in de organisatie Groningen Bereikbaar,  die er voor moet zorgen dat alles in goede banen wordt geleid. ‘Zo moet er voor gezorgd worden dat wegen niet tegelijk worden afgesloten, of dat sommige werkzaamheden naar voren worden gehaald, en anderen juist later gaan gebeuren. De coördinatie daarvan ligt ook bij 'Groningen Bereikbaar', vertellen de wethouder en de gedeputeerde.

Informeren van publiek

Een andere taak van Groningen Bereikbaar is het informeren van het publiek, middels websites, twitter, kranten of apps, waardoor mensen één loket hebben waar ze met vragen terecht kunnen. Daarin past ook de steun aan dit nieuwe katern Bereikbaarheid en Verkeer in de GIC. Informeren gebeurt ook in de vorm van informatiepanelen langs de weg waarmee route- en parkeerinformatie wordt verstrekt aan weggebruikers.

Bedrijfsleven en mobiliteitsmanagement

Een andere activiteit van Groningen Bereikbaar is 'mobiliteitsmanagement'. Dat betekent dat er overleg is met grote werkgevers in Groningen, die hun medewerkers stimuleren om niet allemaal tegelijk met de auto naar het werk te komen, maar met alternatieve vormen van vervoer, of dat ze later op de dag gaan reizen. Daarbij is ook het OV-bureau betrokken.

Volgens de wethouder en de gedeputeerde verloopt het overleg met het bedrijfsleven in en rond Groningen zeer goed. ‘Ik vind de betrokkenheid van het bedrijfsleven bij het oplossen van de problematiek heel mooi. Een heel mooi voorbeeld vind ik ook het feit dat GasTerra haar hoofdkantoor heeft verplaatst naar de Stationsweg in Groningen. De medewerkers kunnen daar nu prima naar toe met het openbaar vervoer of op de fiets’.

Stationsgebied

Ook voor het Stationsgebied in Groningen zijn er zeer ingrijpende plannen in ontwikkeling. Daarbij wordt nagedacht over de vraag hoe het Stationsgebied straks een prachtige entree van de stad Groningen kan worden. "Ook dat is weer een prachtige kans om er iets heel moois van te gaan maken! Zowel voor het Stationsgebied als voor  de opknapbeurt van de ringwegen willen we proberen deze prachtige kansen te pakken in overleg met de wijken. En als dat allemaal lukt, ben ik er van overtuigd dat Groningen er over tien jaar een stuk beter voor zal staan."

"En die sterk verbeterde bereikbaarheid, in combinatie met de sterkere economie en de ruime aanwezigheid van jong talent, de kennis- en onderwijsinstellingen maakt dat ik er echt van overtuigd ben dat Groningen over tien jaar trendsettend en bepalend zal zijn!", aldus wethouder Joost van Keulen en gedeputeerde Mark Boumans.

Gedeputeerde Mark Boumans (links) en wethouder Joost van Keulen.
Gedeputeerde Mark Boumans (links) en wethouder Joost van Keulen.