Bereikbaarheid & Verkeer

Plaatsen damwanden voor aanleg kabelkanaal verdiepte ligging

Er wordt nog steeds hard gewerkt aan de zuidelijke ringweg. Zo zijn er de afgelopen weken damwanden geplaatst. Deze damwanden zijn onder andere nodig om een kabelkanaal aan te kunnen leggen voor voorzieningen in de verdiepte ligging, zoals ventilatoren, bebording en verlichting.


Leestijd: < 1 minuut

Plaatsen damwanden voor aanleg kabelkanaal verdiepte ligging
Plaatsen damwanden voor aanleg kabelkanaal verdiepte ligging

In augustus 2017 zijn al de eerste betonnen elementen voor het kabelkanaal onder het spoor aangebracht. Om de rest van de tunnelelementen te kunnen plaatsen – vanaf de Hereweg tot aan het Winschoterdiep – zijn damwanden nodig. Daardoor kan er op een klein oppervlak veilig gegraven worden. De damwandplanken die hiervoor gebruikt worden, zijn een stuk korter dan de planken voor de bouwkuip van de verdiepte ligging.

Foto's: Raymond Bos