Bereikbaarheid & Verkeer

Plan voor groot Transferium aan A28 bij afslag De Punt met 2.000 parkeerplaatsen

Aan de A28 bij afslag De Punt wil de provincie Drenthe een OV-knooppunt met een P+R voorziening realiseren met maximaal 2.000 parkeerplaatsen (transferium).


Leestijd: < 1 minuut

Om het transferium mogelijk te maken stelt de gemeente Tynaarlo een nieuw bestemmingsplan op. De milieugevolgen hiervan worden onderzocht in een milieueffectrapport.

De gemeenteraad van Tynaarlo heeft een zogenaamd m.e.r.- Commissie om advies gevraagd over de gewenste inhoud van het rapport.

Het advies

De Commissie adviseert nu om in een milieueffectrapport duidelijk te laten zien welk verkeers-probleem het transferium oplost en op basis van deze verkeersanalyse locaties voor een transferium te onderzoeken die verkeerskundig het meest geschikt zijn.