Bereikbaarheid & Verkeer

Provincie Groningen blij met steun kabinet voor openbaar vervoer in coronatijd

De provincie Groningen is heel tevreden over het feit dat het Rijk in elk geval nog een half jaar extra steun geeft aan bus- en treinmaatschappijen. Zij hebben te kampen met sterk gedaalde reizigersaantallen, maar toch moeten ze hun dienstverlening wel op peil houden. Daarom is het heel mooi dat het Rijk ze een 'Beschikbaarheidsvergoeding' geeft. ‘Dat heeft ons de tijd om plannen te maken voor de periode ná corona’, zo zei vanmorgen gedeputeerde Fleur Gräper(D66) tijdens een Prinsjesdagontbijt in het Provinciehuis.


Leestijd: 1 minuut

Provincie Groningen blij met steun kabinet voor openbaar vervoer in coronatijd
Provincie Groningen blij met steun kabinet voor openbaar vervoer in coronatijd

'Door de coronamaatregelen zijn ook in Groningen de reizigersopbrengsten voor zowel bus als trein enorm teruggelopen. Het Rijk heeft toegezegd financiële steun te gaan verlenen aan de ov-sector, om de terugval in omzet op te vangen en hiermee de sector in staat te stellen de dienstverlening te blijven continueren', aldus gedeputeerde Gräper.

Toekenning van die vergoeding gebeurt overigens alleen als de vervoerder overtuigend kan aantonen dat er bedrijfseconomisch geen andere mogelijkheid is dan de dienstverlening af te schalen om continuïteit te borgen.

‘Het doel is dat het aanbod van openbaar vervoer daarmee niet hoeft te worden afgeschaald en we in onze provincie de dienstverlening voor onze reizigers zo optimaal mogelijk binnen de geldende maatregelen blijven faciliteren'.

Verkeersveiligheid

Behalve het in de been houden van het openbaar vervoer is het vergrote van de verkeersveiligheid voor de gedeputeerde ook heel belangrijk, zo zei ze.

'Een betere verkeersveiligheid blijft voor ons een belangrijke prioriteit. Het Rijk en vertegenwoordigers van het IPO, de VNG en vervoerregio’s hebben de handen ineengeslagen om werk te maken van de verbetering van de verkeersveiligheid'.

'Voor de uitvoering van de ambities uit het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 is vanaf 2020 tot 2030 een extra investeringsimpuls van € 500 miljoen beschikbaar voor maatregelen die de verkeersveiligheid vergroten (met een co-financiering van 50%). Dit geld wordt ingezet voor projecten van medeoverheden om de meest verkeersonveilige locaties en grootste risico’s op het onderliggende wegennet aan te pakken. Hierdoor kan er in totaal € 1 miljard extra worden geïnvesteerd in verkeersveiligheid in de periode 2020-2030'.