Bereikbaarheid & Verkeer

Provincie Groningen onderzoekt betere doorstroming Groningen-Winsum

Op het weggedeelte tussen Groningen en Winsum is op initiatief van de provincie Groningen onderzoek gestart naar mogelijkheden die de doorstroming op dit traject kunnen verbeteren.


Leestijd: 1 minuut

Vanaf aanstaande maandag: Overlast Ring Noord richting Winsum/Lauwersoog v.v.
Vanaf aanstaande maandag: Overlast Ring Noord richting Winsum/Lauwersoog v.v.

Gekeken wordt naar maatregelen zoals het verbeteren van de bestaande kruispunten en fietsoversteken  en het verminderen van het aantal aansluitingen op de weg. Daarnaast is er aandacht voor landbouwpasseerhavens, inhaalstroken en op korte stukken een parallelweg. Dit gebeurt in nauw overleg met onder anderen de boeren, landeigenaren en dorpsverenigingen.

Het streven is om de maatregelen met zo min mogelijk impact voor de omgeving door te voeren. Zo kunnen op de kruispunten de veiligheid en de doorstroming worden verbeterd door zogenaamde middengeleiders aan te leggen (een soort vluchtheuvels) en linksafvakken waardoor het doorgaande verkeer het afslaande verkeer kan passeren.

Het onderzoek heeft plaats in het kader van een breder onderzoek dat een half jaar gelden is gestart door de de provincie Groningen samen met de betrokken gemeenten Groningen, Winsum en Bedum. Doel daarvan is het in kaart brengen van de verkeersproblematiek en de ontwikkeling van alternatieve oplossingen op het traject Groningen-Winsum (N361), zowel voor auto’s als voor fietsers (Fietsroute Plus).

Ook zijn de mogelijke alternatieve tracés in beeld gebracht op het traject oostelijke rondweg Bedum.