Bereikbaarheid & Verkeer

Scholieren op de e-bike naar school: pilot officieel van start gegaan

Zestig scholieren van CSG Wessel Gansfort en CSG Augustinus die zes kilometer of meer van school wonen en doorgaans met de bus naar school gaan, gaan de komende maanden de e-bike uitproberen. De leerlingen doen mee met de pilot 'e-bike & scholieren', die gisteren officieel van start is gegaan. Per maand kunnen twintig scholieren de e-bike gratis uitproberen.


Leestijd: 2 minuten

Groningen in juni gastheer groot fietscongres: “Er gaat niets boven de fiets”
Groningen in juni gastheer groot fietscongres: “Er gaat niets boven de fiets”

Aan het eind van de maand vullen de deelnemers en hun ouders een vragenlijst in. Op die manier ontstaat inzicht in de kansen en mogelijkheden om op de e-bike naar school te gaan, maar ook in de eventuele belemmeringen. Mede aan de hand van deze bevindingen wordt bekeken welke vervolgvraag naar de markt (leveranciers van diensten en producten) wordt uitgezet.

In de pilot 'e-bike & scholieren' willen onderwijsinstellingen, scholieren & studenten, gemeenten en provincies kijken hoe leerlingen kunnen worden gestimuleerd om met de e-bike naar school te gaan. Dit om o.a. de overvolle bussen en treinen in de spits wat te ontlasten. De pilot wordt gefinancierd uit het Beter Benutten programma in deze regio. Het ministerie van Infrastructuur & Milieu en het samenwerkingsverband Regio Groningen-Assen stellen hiervoor geld beschikbaar.

Henk Brink, voorzitter Beter Benutten Regio Groningen-Assen, is benieuwd naar hoe de scholieren het gebruik van de e-bike ervaren. 'Als regionale overheden zoeken we naar nieuwe en goede oplossingen voor de groeiende vormen van mobiliteit. En ook rekening houdend met de wegwerkzaamheden die in Groningen (bijvoorbeeld Aanpak Ring Zuid) en Assen (FlorijnAs) op ons afkomen. Daarnaast is fietsen ook heel gezond. Ik ben erg benieuwd naar de ervaringen, de wensen en de mogelijkheden van het gebruik van de e-bike door scholieren.'

Peter Boon, lid van de centrale directie van de CSG, ziet dat deze pilot aanslaat onder de CSG leerlingen. ‘Er hebben zich al veel leerlingen aangemeld. Op CSG Augustinus hebben we zelfs al een wachtlijst en op CSG Wessel Gansfort is de 1e periode al helemaal vol en zijn er nog een paar plaatsen voor de 2e en 3e periode.’

De CSG is nauw betrokken bij de totstandkoming van deze pilot. ‘In 2013 zijn onderwijsinstellingen, waaronder wij, vervoerders en overheden in gesprek geraakt over het thema 'bereikbaarheid'. We zijn op allerlei vlakken aan het kijken hoe we kunnen samenwerken en elkaar kunnen versterken. Wij doen mee met deze pilot, om onze leerlingen te laten ervaren of de e-bike een goed alternatief is om buiten het OV te kunnen reizen, maar zeker ook vanuit het oogpunt van duurzaamheid, gezondheid en sportiviteit. En we proberen op deze wijze ook ons steentje bij te dragen om het OV te ontlasten. Duidelijk een win-win-situatie.’

Achtergrond

Beter Benutten: Samen werken aan bereikbaarheid

Rijk, Regio Groningen-Assen en het bedrijfsleven werken samen aan een goede doorstroming van het verkeer in de regio. De inzet is erop gericht de steden Groningen en Assen goed bereikbaar te houden bij de uitvoering van grote infrastructurele projecten. Het programma Beter Benutten Regio Groningen-Assen maakt deel uit van het landelijke programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Beter Benutten staat voor minder files, groei op het spoor en meer gebruik van vaarwegen, zodat de economie kan groeien. De uitvoering van het pakket Onderwijs & Bereikbaarheid ligt bij Groningen Bereikbaar.