Bereikbaarheid & Verkeer

Slimme vraag: waarom zijn al die wegafsluitingen nodig?

Het werk aan de zuidelijke ringweg is flink op stoom gekomen. Elk weekend is er wel ergens een wegafsluiting. Dat leidt tot verkeershinder, zeker als er meerdere wegen tegelijk dicht zijn. Op de site van Aanpak Ring Zuid vragen ze zich in een slimme vraag af waarom die afsluitingen nodig zijn en hoe Groningen toch goed bereikbaar blijft.


Leestijd: 3 minuten

Slimme vraag: waarom zijn al die wegafsluitingen nodig?
Slimme vraag: waarom zijn al die wegafsluitingen nodig?

“We sluiten af en toe wegen af omdat het echt niet anders kan", zegt Wilko Huyink namens Groningen Bereikbaar. "Vergelijk het maar met een grote verbouwing thuis: dan kun je bepaalde ruimtes soms ook tijdelijk niet gebruiken. Het grootste deel van het werk rond de aanleg van Ring Zuid gebeurt naast of onder het verkeer. Maar soms moet er iets gebeuren op de weg zelf of moeten er bijvoorbeeld wegen aan elkaar worden verbonden."

Snel en veilig
Natuurlijk zou het voor de bereikbaarheid het mooiste zijn als het verkeer gewoon door kan stromen. Maar dat is niet altijd de beste keuze, zegt Wilko. “Een van de redenen om wegen tóch tijdelijk af te sluiten en het verkeer om te leiden, is dat wegwerkers op die manier sneller kunnen werken en de overlast dus korter duurt.” Een andere belangrijke reden om wegen af te sluiten is veiligheid. 

Tijdsslots
De organisatie Groningen Bereikbaar speelt een belangrijke rol in het bereikbaar houden van de stad. Behalve Aanpak Ring Zuid lopen er in Groningen ook andere projecten, zoals Groningen Spoorzone. Groningen Bereikbaar stemt alle werkzaamheden aan de weg en het spoor op elkaar af, waaronder wegafsluitingen. Hoe werkt dat? Wilko: “We verdelen tijdsslots. Dat zijn vastgestelde periodes waarop de verschillende projecten uitgevoerd mogen worden. We zijn een soort verkeersregelaar: eerst mag die, dan de volgende, vervolgens nummer 3. Zo voorkomen we dat alles tegelijkertijd gebeurt.”

Puzzel
Het op elkaar afstemmen van alle projecten is best een puzzel, geeft Huyink aan. “We wegen verschillende zaken af en houden daarbij rekening met alle betrokken partijen. Zoals gezegd is de veiligheid belangrijk. Maar we vragen ons ook af hoeveel overlast de omgeving ervaart als er ’s nachts of in een weekend op een afgesloten weg wordt gewerkt. Of welk effect een wegafsluiting heeft op bedrijven in de buurt. Tegelijkertijd willen we het verkeer zo min mogelijk hinderen. Een belangrijk uitgangspunt bij een wegafsluiting is dat de gemiddelde vertraging niet meer is dan 10 minuten bovenop de gebruikelijke vertraging op die plek. Onze aandacht gaat vooral uit naar een vlotte doorstroming voor de hulpdiensten, het fietsverkeer en het openbaar vervoer.”

Onvoorziene gebeurtenissen
De planning van de verschillende projecten staat ieder kwartaal vast. Toch kunnen er altijd onvoorziene dingen gebeuren, vertelt Wilko. “Het weer kan bijvoorbeeld tegenzitten of projecten kunnen worden gewijzigd. Dan wordt de puzzel ingewikkelder. Zo moesten we door veranderde omstandigheden besluiten om de Van Iddekingeweg voor vier maanden af te sluiten, terwijl we wisten dat er meer afsluitingen zouden volgen. Niet leuk, maar het kon niet anders.” Hoe vervelend de wegafsluitingen ook zijn, ze zijn onvermijdelijk. En er volgen er meer, geeft Wilko aan. “Vooral de komende zomer verwachten we grotere drukte. Geen fijne boodschap, maar het scheelt als mensen beseffen dat project Aanpak Ring Zuid er juist is om dit soort problemen volgend voorjaar en in de toekomst te voorkomen.”

Check voor vertrek
Dé tip voor weggebruikers? Check voor vertrek. Wilko: “De situatie op de weg verandert steeds; volg dus de actuele informatie over wegafsluitingen op www.groningenbereikbaar.nl. Minder auto’s betekent minder hinder, dat hebben we het afgelopen coronajaar wel gezien. Je kunt dus ook overwegen om op een andere manier te reizen en te werken. Werk thuis als het kan. En moet je toch op pad, neem dan eens vaker de fiets of e-bike of reis met het OV en fiets vanaf een P+R-terrein naar je bestemming. Dat is ook nog eens duurzaam. Op onze website staan goede tips. Zo houden we Groningen zo goed mogelijk bereikbaar voor iedereen.”

Heb je vragen over de bereikbaarheid? Stel ze aan Groningen Bereikbaar! Kijk op de contactpagina of raadpleeg de Slimme kaart.

Bron: Aanpak Ring Zuid